Aktuality

15. 6. 2017

Video-reportáže z Firemních dní Farmet – 25. výročí

Jubilejní Firemní dny Farmet v České Skalici trvaly 3 dny. První den jsme přivítali obchodní partnery a některé významné zákazníky z celé naší obchodní sítě. Druhý den byl veřejný včetně aktivních ukázek práce našich strojů a technologií. Po celou dobu probíhala prezentace ukázkových pěstebních technologií divize zemědělské techniky a ucelený průřez technologií divize Oil & Feed Tech. Odpoledne probíhal Rodinný den Farmet určený zejména pro zaměstnance a jejich rodiny. Třetí den byl interní. Dopoledne probíhaly pracovní meetingy a setkání se zaměstnanci. Večer vypukla oslava 25. výročí založení společnosti Farmet s bohatým programem.
15. 6. 2017

Video-reportáže z Firemních dní Farmet – 25. výročí

Jubilejní Firemní dny Farmet v České Skalici trvaly 3 dny. První den jsme přivítali obchodní partnery a některé významné zákazníky z celé naší obchodní sítě. Druhý den byl veřejný včetně aktivních ukázek práce našich strojů a technologií. Po celou dobu probíhala prezentace ukázkových pěstebních technologií divize zemědělské techniky a ucelený průřez technologií divize Oil & Feed Tech. Odpoledne probíhal Rodinný den Farmet určený zejména pro zaměstnance a jejich rodiny. Třetí den byl interní. Dopoledne probíhaly pracovní meetingy a setkání se zaměstnanci. Večer vypukla oslava 25. výročí založení společnosti Farmet s bohatým programem.
15. 6. 2017

Oslava 25. výročí založení společnosti Farmet

Firemní dny Farmet v České Skalici začaly konferencí s obchodními partnery a významnými zákazníky. Ve velkokapacitním stavu s veškerým vybavením se sešlo více jak 900 hostů z celého světa. Hlavními body programu bylo přivítání hostů ve Farmetu, připomenutí hlavních historických milníků divize zemědělské techniky a divize Oil & Feed Tech. Třetí část byla věnována současnosti a vizím do budoucna. Hlavním poselstvím generálního ředitele a majitele společnosti Farmet Ing. Karla Žďárského bylo, že chce budovat firmu na rodinných základech a dále rozvíjet komplexní služby našim zákazníkům.
13. 6. 2017

Oslava 25. výročí založení společnosti Farmet

Firemní dny Farmet v České Skalici začaly konferencí s obchodními partnery a významnými zákazníky. Ve velkokapacitním stavu s veškerým vybavením se sešlo více jak 900 hostů z celého světa. Hlavními body programu bylo přivítání hostů ve Farmetu, připomenutí hlavních historických milníků divize zemědělské techniky a divize Oil & Feed Tech. Třetí část byla věnována současnosti a vizím do budoucna. Hlavním poselstvím generálního ředitele a majitele společnosti Farmet Ing. Karla Žďárského bylo, že chce budovat firmu na rodinných základech a dále rozvíjet komplexní služby našim zákazníkům.
5. 6. 2017

Nenechte si ujít velký Firemní den FARMET!

Největší prezentace zemědělské techniky a technologií v historii. Uvidíte více jak 50 strojů a 20 aktivních ukázek. Novinkou je rozsáhlá prezentace 14-ti nejmodernějších pěstebních technologií na demonstračních parcelách.
24. 5. 2017

Workshop - Využití extruze v krmivářství

Farmet a.s. ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze a Výzkumným ústavem rostlinné výroby si Vás dovolují pozvat na workshop: Využití extruze v krmivářství.
8. 5. 2017

Nový Falcon 6 PRO Fert+ & Micro Drill

Modulární secí stroj Falcon ve výbavě s diskovou předzpracující sekcí a přihnojením diskovými aplikátory zahájil práci na severu Evropy. Stroj je současně vybaven výsevem drobných semen pro výsev podsevů Micro Drill.
21. 3. 2017

Hrůbkové a pásové zpracování půdy pro širokořádkové plodiny

Ještě před začátkem jarních prací proběhl v České Skalici odborný seminář zaměřený na nové technologie diferencovaného zpracování půdy a použití těchto technologií v praxi.
16. 3. 2017

Firemní den - 25 let Farmetu

Dovolujeme si co nejsrdečněji pozvat Vás na firemní den Farmet, který bude zároveň oslavou 25. výročí založení společnosti.
16. 3. 2017

Agro Animal Show – Ukrajina, Kiev

V únoru jsme se zúčastnili výstavy AgroAnimalShow v Kyjevě. Jedná se o nejvýznamnější ukrajinskou výstavu v oblasti krmivářství a živočišné výroby. Na stánku Farmet jsme společně s našimi obchodními partnery prezentovali jak lisování olejnin, tak extruzi krmiv. Exponátem, který jsme návštěvníkům předváděli, byl lis DUO.