Aktuality

2017-09-22

Farmet zostaje nowym członkiem stowarzyszenia branżowego American Oil Chemists 'Society.

Farmet zostaje nowym członkiem stowarzyszenia branżowego American Oil Chemists 'Society. Cieszymy się na naszą wzajemną współpracę w zakresie przetwarzania nasion oleistych i olejów roślinnych.
2017-09-15

Tłoczenie nasion konopii

Technologia produkcji oleju konopnego - Wideo.
2017-09-03

Dni firmowe Farmet 2017 – spojrzenie wstecz

Spojrzenie wstecz na obchody 25. rocznicy założenia firmy Farmet a. s. 7. - 9. 6. 2017.
2017-08-27

Falcon SW Tour

Z nowymi sekcjami do strip-drill została rozpoczęta na rzepaku a teraz jest kontynuowana siewem pozostałych roślin ozimych w konfiguracji dla siewu w dużej szerokości roboczej.
2017-08-10

Falcon Tour 2017 został z powodzeniem rozpoczęty siewem rzepaku

Rozpoczęliśmy aktywną prezentację siewnika modułowego Falcon w warunkach glebowych u klientów. Zakładanie uprawy rzepaku przeprowadzamy jako uprawę STRIP o rozstawie 25 cm z możliwością ułożenia nawozu do strefy korzeniowej. Rozpoczęcie Falcon Tour odbyło się w firmie Nahořanská a.s. Siewem do średniej podorywki z nawożeniem nawozem łączonym.
2017-07-26

Nowe wideo – Tłoczna 200 ton nasion na dobę

Zakład realizowany w celu produkcji energii elektrycznej poprzez spalanie makuchów uzyskanych w drodze tłoczenia roślin oleistych. Zdolność produkcyjna energii elektrycznej.
2017-07-14

Konferencja Victam Feed Processing

W czerwcu byliśmy na targach Victam FVG Select 2017 gdzie uczestniczyliśmy w konferencji Victam RSS Processing, która koncentrowała się na produkcji pasz, optymalizacji procesów i poszukiwaniu nowych źródeł białka.
2017-06-15

Video-reportaż z Dni firmowych Farmet – 25. rocznica

Pierwszego dnia powitaliśmy partnerów handlowych i niektórych znaczących klientów z naszej całej sieci handlowej. Drugi dzień był otwarty dla publiczności, włącznie z aktywnymi prezentacjami pracy naszych maszyn i linii technologicznych. Przez cały czas trwała prezentacja kompleksowych technologii upraw działu maszy rolniczych i kompleksowy pokaz technologii działu Oil & Feed Tech. Popołudniu odbył się Dzień rodzinny Farmet przeznaczony przede wszystkim dla pracowników i ich rodzin. Trzeci dzień był wewnętrzny. Do południa odbywały się meetingi robocze i spotkania z pracownikami. Wieczorem rozpoczęła się uroczystość 25. rocznicy założenia spółki Farmet z bogatym programem.
2017-06-15

Video-reportaż z Dni firmowych Farmet – 25. rocznica

Pierwszego dnia powitaliśmy partnerów handlowych i niektórych znaczących klientów z naszej całej sieci handlowej. Drugi dzień był otwarty dla publiczności, włącznie z aktywnymi prezentacjami pracy naszych maszyn i linii technologicznych. Przez cały czas trwała prezentacja kompleksowych technologii upraw działu maszy rolniczych i kompleksowy pokaz technologii działu Oil & Feed Tech. Popołudniu odbył się Dzień rodzinny Farmet przeznaczony przede wszystkim dla pracowników i ich rodzin. Trzeci dzień był wewnętrzny. Do południa odbywały się meetingi robocze i spotkania z pracownikami. Wieczorem rozpoczęła się uroczystość 25. rocznicy założenia spółki Farmet z bogatym programem.
2017-06-13

Obchody 25. rocznicy założenia spółki Farmet

Dni firmowe Farmet w České Skalici rozpoczęła konferencja z partnerami handlowymi i ważnymi klientami. W wielkopowierzchniowym namiocie z pełnym wyposażeniem spotkało się ponad 900 gości z całego świata. Głównymi punktami programu było powitanie gości w firmie Farmet, przypomnienie głównych historycznych kamieni milowych działu maszyn rolniczych i działu Oil & Feed Tech. Trzecia część była poświęcona współczesności i wizjom przyszłości. Głównym przesłaniem dyrektora generalnego i właściciela spółki Farmet Inż. Karla Žďárského było, że chce budować firmę na rodzinnych fundamentach i nadal rozwijać kompleksowe usługi dla naszych klientów.