Харесва ли Ви тази машина? Напишете ни.
Интересувам се от машината

 

1

Зона на обработка на междуредията . Дълбочина на обработка на междуредията 2-10 см . Ширината на обработваните ивици може да бъде настроена според условията и посевните култури ( царевица , слънчоглед, рапица и т.н).За обработване могат да се използват различни работни органи.

2

Зона за съхранение на тор . Течните торове се съхраняват в разрохканите ивици.

Култиваторът Kultis е предназначен за разрохкване и овъздушаване на пространството между редовете на насажденията, прилагане на течния тор в зоната на корените на растенията.

Разрохкване на почвата, без увреждане на царевичните редове

Култиваторът е конструиран като полуприкачен с две поддържащи управляемите колела. Работните органи са спирални ножове, монтирани към държателите, които са прикрепени към рамата чрез паралерограмата, осигурена с пружината срещу претоварването. Всеки работен орган е направляван от подкрепващото колело а в края на работните органи са оборудвани с регулируемите резачкиза подобрено сепариране и разрохкване на почвата. Култиваторът е оборудван с централния резервоар за течен тор, помпата, филтрацията,с пълненето и схемите, които довеждат тор в почвата до корените на растенията.

Единицата за окопаването е проектирана с достатъчни размери за тежките и каменистите почви. Дисковите ножове от страните на ралата предотвратяват увреждането на растенията и тежките почви и помогат за по-добро отделяне и разрохкване на почвата, без да повредят царевичните редове. Паралерограматас опорното колело и предназната пружина позволява копиране на повърността на почвата по цялата ширина на машината.

Рамата на култиватора с допълнителното наторяване се състои от здрав профил и е снабдена с хидравлично управляванитеелементи за лесно сгъване от работната в транспортната позиция. На рамото на култиватора има опорни колела. Работните органи са прикрепени към рамата със скобите, които дават възможност за непрекъснато пренастройване от разстоянието между редовете от 70 см до 75 см.

Култиваторът Kultis е предназначен за разрохкване и овъздушаване на пространството между редовете на насажденията, прилагане на течния тор в зоната на корените на растенията.

Разрохкване на почвата, без увреждане на царевичните редове

Култиваторът е конструиран като полуприкачен с две поддържащи управляемите колела. Работните органи са спирални ножове, монтирани към държателите, които са прикрепени към рамата чрез паралерограмата, осигурена с пружината срещу претоварването. Всеки работен орган е направляван от подкрепващото колело а в края на работните органи са оборудвани с регулируемите резачкиза подобрено сепариране и разрохкване на почвата. Култиваторът е оборудван с централния резервоар за течен тор, помпата, филтрацията,с пълненето и схемите, които довеждат тор в почвата до корените на растенията.

Единицата за окопаването е проектирана с достатъчни размери за тежките и каменистите почви. Дисковите ножове от страните на ралата предотвратяват увреждането на растенията и тежките почви и помогат за по-добро отделяне и разрохкване на почвата, без да повредят царевичните редове. Паралерограматас опорното колело и предназната пружина позволява копиране на повърността на почвата по цялата ширина на машината.

Рамата на култиватора с допълнителното наторяване се състои от здрав профил и е снабдена с хидравлично управляванитеелементи за лесно сгъване от работната в транспортната позиция. На рамото на култиватора има опорни колела. Работните органи са прикрепени към рамата със скобите, които дават възможност за непрекъснато пренастройване от разстоянието между редовете от 70 см до 75 см.

Икономически причини за прилагане на тор на зоните - бърза възвращаемост на инвестицията

При класическите технологии е използваемостта на прилагания азот 50-60%. Класически прилаганата растителна храна на царевичните и слънчогледовите растения увеличава разходите и не е ефективна.

Предимства при използването на култиватора Kultis:

 • С култиватора с допълнителното наторяване по отношение на почвените запаси на хранителните вещества могат да се намалят дозите на фосфор и азот с 30-50%.
 • Култиватора Kultis ликвидира поникналите плевели в пространството между редовете на царевицата.
 • С изпоплзване на плевачките се разрохква почвата и се овъздушава.
 • Евентуална почвена кора, към която са склонни някои почви, работните органи на култиватора надеждно разрушават.

Здрава конструкция

Здрава конструкция гарантира удълъжена трайност на култиватора дори и в най-трудните условия.

 • Работна ширина на машината 6 и 8 реда.
 • Две въртящи се опорни колела.
 • Лесно за манипулиране.
 • Здрава конструкция.
 • Достатъчен размер и за тежки и каменисти почви.
Здрав профил на рамата
Рамата на култиватора с допълнителното наторяване е образувана от здрав профил и е снабдена с хидравлично управлявани елементи за лесно сгъване от работната в транспортната позиция.
Спирални ножове
Работен орган са спиралните ножове окачени към стойките.
Опорни колела
Култиваторът е конструиран като полуприкачен с две опорни управляеми колела.
Резервоар за течен тор
Култиваторът е оборудван с централния резервоар за течен тор, помпата, филтрацията, пълненето и схемата, която докарва тор в почвата до корените на растенията.
Опорно колело на ралницата
Ралницата е водена от опорното колело.

Лесно обслужване

Благодарение на абсолютния минимум на местата за настройката и смазването, обслужването, управлението, но и последващата поддръжка са много прост акт, с който всеки може да се справи.

 • Лесна настройка.
 • Минимум регулируеми места.
 • Минимален места за смазване.

Лесно обслужване

Благодарение на абсолютния минимум на местата за настройката и смазването, обслужването, управлението, но и последващата поддръжка са много прост акт, с който всеки може да се справи.

 • Лесна настройка.
 • Минимум регулируеми места.
 • Минимален места за смазване.

Интелигентно решена конструкция на машината

Дискови ножове
Дисковите ножове от двете страни на ралниците предотвратяват увреждане на растенията и в тежките почви помогат да се постигне по-добро отделяне и разрохкване на почвата, без да се повредят царевичните редове.
Плавна пренастройка на разстоянието между редовете
Работните органи са прикрепени към рамата със скобите, които дават възможност за плавна пренастройка от разстоянието между редовете 70 см на 75 см.
Копиране на повърхността на почвата
Паралерограма с опорно колело и предпазна пружина позволяват да се копира земята по цялата ширина на машината.

Техническа спецификация

Техническа спецификация Единици Kultis 6 Kultis 8
Брой на редовете бр 6 8
Разстояние между редовете мм 700 - 750 700 - 750
Транспортна ширина мм 3 000 3 000
Капацитет на резервоара л 1 350 1 350
Необходима мощностк 1 кВт
HP
55
75
75
100
Работна скорост км/ч 8 - 12 8 - 12


1 Препоръчената необходима мощност, действителната сила на разтягането може значително да се мени в зависимостa от дълбочината на обработката, почвените условия, наклона на терена, износването на работните органи и тяхната настройка.

Аксесоари