Харесва ли Ви тази машина? Напишете ни.
Интересувам се от машината

 

1

Зона на разрохкване. Дълбочината на разрохкване има широк обхват от 10-35 см. Чизеловите работни органи с оптимизирана форма осигуряват много добро разрохкване в линията на бъдещите редове.Разстоянието между чизеловите работни органи е 75 см. 

2

Зона на съхранение на тор. Гранулираните торове се депозират в разрохканите ивици в две бразди.

3

Зона на формиране на бразди. Задният ред чизелови работни органи осигурява разрохкване между ивиците докато формира бразди . Почвата остава много добре разрохкана. Растителните остатъци са много добре затрупани .

Култиваторът Fertis за допълнителното наторяване е особено подходящ за дълбоко разрохкване на почвата на редовете и овъздушаване на почвата - технологията striptill чак до дълбочината 35 см. Стака за целенасоченотоприлагаве на тора от резервоара в две дълбочини (към семената и корените) - което дава възможнот да се намали дозата на тора при запазване на необходимите добиви.

Разрохкване и правилно наторяване увеличава стабилността на добива

Първата редица разрохква почвата в оста на бъдещата коренова зона. Зад длетата се съхранява тор. Тора се разпространява по цялата дълбочина на обработката и растенията могат да го използват от най-ранните етапи на развитието. Втората редица длетата разхлабва ивиците между бъдещите растения и оформя финалната купчина. Разрохкването и правилното наторяване  повишава стабилността на добива,  особено в сухите и, напротив, в дъждовните години.

Култиваторът Fertis за допълнителното наторяване е особено подходящ за дълбоко разрохкване на почвата на редовете и овъздушаване на почвата - технологията striptill чак до дълбочината 35 см. Стака за целенасоченотоприлагаве на тора от резервоара в две дълбочини (към семената и корените) - което дава възможнот да се намали дозата на тора при запазване на необходимите добиви.

Разрохкване и правилно наторяване увеличава стабилността на добива

Първата редица разрохква почвата в оста на бъдещата коренова зона. Зад длетата се съхранява тор. Тора се разпространява по цялата дълбочина на обработката и растенията могат да го използват от най-ранните етапи на развитието. Втората редица длетата разхлабва ивиците между бъдещите растения и оформя финалната купчина. Разрохкването и правилното наторяване  повишава стабилността на добива,  особено в сухите и, напротив, в дъждовните години.

Обработка на почвата на „купчета” под царевица

Купчето след обработката на почвата и наторяването остава в грубата структура за да приема добре валежите по времето на зимния сезон. Грубата структура, причинена от замръзването и влажността до пролетта се разпада и през пролетта, почвата много бързо се нагрява и е готова за сеитбата по-рано в сравнение с обикновените технологии.

Обработка на почвата до дълбочината 35 см
Диференцираната обработка на почвата striptill на дълбочина до 35 см. Целенасочено приложение на наторяването от резервоара в две дълбочини.
Приложение на тор от запаси
Целенасоченото приложение на наторяването в две дълбочини.

Култиватор Fertis за допълнително торене

1

 

 1. Допълнително наторяващи и разрохкващи длетови рала в две редици.

Лесно обслужване

Благодарение на абсолютния минимум на регулировъчните и смазочните места, обслужването, управлението и последващата поддръжка са много лесен акт, с който всеки може да се справи.

 • Минимум места за настройка.
 • Минимум места за смазване.
 
Настройка на работната дълбочина
Лесна настройка на работната дълбочина с щифтове в дистанционните отвори на стойката на самодвижещото се колело.
Достъпен резервоар
Резервоара е лесно достъпен за обслужване и е лесен за пълнене.
Сигурно съхранение
Обикновено, безопасно и стабилно съхранение след откачване поради самостоятелно стоящата, добре балансираната конструкция на опорните колела и длета. Обикновено свързване с трактора.

Интелигентно решена конструкция на машината

Едно от предимствата на тази машина е нейната гъвкавост и приспособимост доставяща висока вариабилност на работата.

Ниско съпротивление на опън
Поради ниското съпротивление на опън от работната скорост се доближава до скоростта на сеитбата, в зависимост от дълбочината на разрохкване.
Разрохкващи длета
Разрохкващите длета разрохкват и едновременно добре вкарват растителните остатъци, без значение, дали са стърнищата или растенията, възникнали след бързото подмятане от изронените семена. Приложението на машините в обикновени или минимизирани технологии е широко.
Резервоар за тор
Резервоара за тора с размера 2000 литра е достатъчен за няколко часа работа без да се пълни.
Хидравлично задвижване на вентилатора
Хидравличното задвижване на вентилатора на въздуха. Самото дозиране се задвижва механично от стъпковото колело.
Специални длетови рала
Работните тела са специални длетови рала, окачени на стойките. Към шиповетена остриетата са прикачени пластинки от синтерован карбид, за да се гарантира удължената експлоатация поради ниското износване и зпазване на оптималната геометрия на ралата.
Ниско съпротивление na сцепление
Работните органи се характеризират с ниското съпротивление на сцепление. Предните длета имат изходи на 2 независими семенопровода за прилагане на торове.
Пружинно окачване без поддръжка
Устойчиво, пружинно окачване без поддръжка, с висока якост на освобождаване 450 кг.

Здрава конструкция

 • На ключовите възли са използвани неръждаеми високо закалени метали за удължена експлоатация.
 • Високо легираната рама от стоманата с висока якост.
 • Лесна настройка на допълнителното наторяване с  пневматичната система.

Здрава конструкция

 • На ключовите възли са използвани неръждаеми високо закалени метали за удължена експлоатация.
 • Високо легираната рама от стоманата с висока якост.
 • Лесна настройка на допълнителното наторяване с  пневматичната система.

Кратка здрава рама

 • Много лесно манипулиране, особено в края на браздите.
 • За насочване на машината е достатъчна GPS навигация на трактора.
 • Полуприкачена агрегация - натоварване на задните колела, с ограничено приплъзване.
 • Достатъчно оразмерени и за тежки и каменисти почви.
 • Прецизно насочена посока.
 • Зацепване на машината 4,5 метра.
 • Две опорни колела.
 • Растояние на плугове 37.5 см.

Кратка здрава рама

 • Много лесно манипулиране, особено в края на браздите.
 • За насочване на машината е достатъчна GPS навигация на трактора.
 • Полуприкачена агрегация - натоварване на задните колела, с ограничено приплъзване.
 • Достатъчно оразмерени и за тежки и каменисти почви.
 • Прецизно насочена посока.
 • Зацепване на машината 4,5 метра.
 • Две опорни колела.
 • Растояние на плугове 37.5 см.

Дозатор на тора = дозиране в 2 дълбочини

 • Пневматичното дозиращо устройство лесно се настройва според приложената таблица като при пневматичните сеялки.
 • Възможност да се настрои дозата на тор от 0 до 250 кг / ха.
 • Към всяко длето водят 2 семеновода за 2 различни дълбочини за торовнасянето (към семената и корените).
 • Точното задвижване на дозатора е механично чрез колелото с безпроблемна функционалност и визуален контрол по времето на експлоатацията.

Дозатор на тора = дозиране в 2 дълбочини

 • Пневматичното дозиращо устройство лесно се настройва според приложената таблица като при пневматичните сеялки.
 • Възможност да се настрои дозата на тор от 0 до 250 кг / ха.
 • Към всяко длето водят 2 семеновода за 2 различни дълбочини за торовнасянето (към семената и корените).
 • Точното задвижване на дозатора е механично чрез колелото с безпроблемна функционалност и визуален контрол по времето на експлоатацията.

Технически спецификации

Технически спецификации Единици Fertis 4,5
Работна ширина мм 4 500
Транспортна ширина мм 3 000
Транспортна височина мм 2 800 
Обща дължина на машината мм 3 000
Работна дълбочина мм 100 - 350
Броят на независим дозиращи устройства за тор бр 2
Общият обем на резервоара за тор  м3 2
Брой на работните органи бр 13
Ширина на работните органи мм 40 / 75
Разстояние на работните органи мм 375
Брой на редове на работнитр органи бр 2
Разстояние на редовете мм 1 000
Освобождаваща сила на работните органи кг 450 
Просвет на рамата мм 870
Работен капацитет ха/ч 2 - 4,5
Необходима мощност 1 кВт
HP
180 - 270
240 - 360
Работна скорост км/ч 8 - 12
Максимална транспортна скорост 2 км/ч 20 
Максимална способност за катерене ° 11 
Брой на хидравличните схеми / налягане бар  2 / 200
Брой на хидросъединителите / вид    3 / ISO 12,5
Обратна линия за налягане (макс. 5 бара)   1 / ISO 20
Разход на маслото на хидравличния вентилатор л/мин 30 - 40
Разход на маслото за управление на машината л/мин 50 - 60
Изискване на окачване на трактора   ТБЗ kat. 3
Тегло на машинината кг 2 860


1 Препоръчената необходима мощност, действителната сила на разтягането може значително да се мени в зависимостa от дълбочината на обработката, почвените условия, наклона на терена, износването на работните органи и тяхната настройка.
2 Транспорт / спирачна система: Спазвайте националните разпоредби, приложими за превозa на техниката по обществените пътища. Проверете законовите разпоредби, които са в сила в страната и Наредбата за общото максимално тегло и допустимoтo на товарванe на моста, а също така за необходимото евентуално използване на спирачната система. Ако имате други въпроси, моля, свържете се с нашия търговски представител.

Аксесоари

Длето - дълбочина на обработката 6-30 cm

Длето 75 CARBIDE
Ширина на лемежа 75 мм
Дебелина на лемежа 15 мм
Твърдост на тялото на лемежа до до 55 HRC
Твърдост на SK пластинката до 92 HRA
Експлоатация на лемежа   + 100-200 %
Длето 75 MULTICARBIDE
Ширина на лемежа 75 мм
Твърдост на тялото на лемежа до до 58 HRC
Твърдост на SK пластинката до 92 HRA
Експлоатация на лемежа   + 150-400 %
Длето 75 MULTICARBIDE PRO
Ширина на лемежа 75 мм
Твърдост на тялото на лемежа до до 58 HRC
Твърдост на SK пластинката до 92 HRA
Експлоатация на лемежа   + 150-400 %
 Hloubka zpracování 6-30 cm  Graf