Харесва ли Ви тази машина? Напишете ни.
Интересувам се от машината

1

Зона на дълбоко разрохкване без смесване. Работните органи са разположени на един ред. Остриетата прорязват почвата и не образуват буци.

2

Зона на притъпкване. Оптималното притъпкване на почвата осигурява добра инфилтрация на водата и повишаване влажността на почвата.

Продълбочителя Krtekе предназначенза дълбоко разрохкване на почвата, без смесване на слоевете почва на дълбочина до 60 см.

По-висок добив, дължащ се на значително по-добрия микроклимат в почвата

Продълбочителяте предназначен за работа във всички почвени условия, благодарение на хидравличнотоокачване. Не е необходимо да се използва ежегодно, при спазване на правилнатехнологията, почвата под влиянието на водата, мраз, коренно гниене и микроорганизмите се уплатнява по-бавно. Машината позволява разрохкване на слоя под оранта, без риск от смесванетона т. нар. мъртва земя с оранта. Използване в случаите, когато не е възможно да се предотврати прекалено уплътняване на почвата (напр. след захарното цвекло). Възстановяване на проникването на водата на подгизналитеземи.

Висока производителност

  • Висока работна скорост до 12 км/ч.
  • Оптимална форма на работните органи за безопасно проникване в почвата без да се смесват т.нар. биологично неактивни почви.
  • Много добра стабилност на машината с възможност на точен контрол на дълбочината с помощта на копиращите колела.

Продълбочител Krtek

1

 

  1. Работни органи в един ред  за дълбоко разрохкване - до 60 см.

Здрава конструкция

Закалените високо якостни материали във връзка с технологията eXtra STEEL line гарантират дълготрайност на нашите машини, дори и в най-тежките условия.

Висока якост на материалите
На ключовите възли се използват закалени материали за висока якост. Рамата е силно легирана.
Работни органи
Работните органи с утвърдена конструкция с възможност за мощенo автоматичнo хидравличнo обезпечение или алтернативно, с твърди тяги без необходимост от поддръжка.
Заден валяк
ПродълбочителяKrtek може да бъде допълнително оборудван със заден валяк за по-прецизнно дълбочинно водене на машината и натрошаване на буците. Не може да се комбинира с опорни колела. (По избор)

Просто обслужване

Благодарение на абсолютния минимум на местата за настройка обслужването, управлението и последващата поддръжка саосъществява с много прости действия, с който се справя всеки човек.

Смазване
Минимум места за смазване.
Настройка на работната дълбочината
Работната дълбочината се настройва чрез позицията на рамото на окачването на трактора.
Настройка на опорните колела
Лесна настройка на положението на опорните колела чрез регулиране на винтове.
Настройка на позицията на валяка
Лесна настройка на позицията на валяка чрез щифт.

Технически параметри

Технически параметри Единици Krtek DG 3 Krtek DG 5 Krtek DG 7
Работна ширина мм 2 200 2 990  4 400
Транспортна ширина мм 2 700 3 000  4 450
Транспортна височина мм  1 980  1 980 1 980
Обща дължина на машината мм  1 330 1 380  1 380
Работна дълбочина мм 500 - 600  500 - 600  500 - 600
Брой на работни редове бр 3 7
Разстояние на работните органи мм 700  700  700
Ширина на ралата мм 180  180  180
Просвет на рамата мм  900 900  900
Работен капацитет ха / ч 1,4 - 2,6 2 - 3 2,8 - 4,2
Необходима мощност 1 кВт
HP
110 - 165
150 - 225
180 - 270
240 - 360
250 - 380
335 - 510
Работна скорост км / ч 8 - 12 8 - 12 8 - 12
Максимална транспортна скорост км / ч 20 20 20
Максимална способност за катерене ° 6 6 6
Размер гуми - копиране  - 10.0/75-15.3 14PR 10.0/75-15.3 14PR 10.0/75-15.3 14PR
Налягане в гумите kPa 550 550 550
Изискване за окачване на трактора   ТБЗ кат. 3 и 4 ТБЗ кат. 3 и 4 ТБЗ кат. 3 и 4
Тегло на машината кг 880 1 170 1 750

1 Препоръчената необходима мощност, действителната сила на разтягането може значително да се мени в зависимост от дълбочината на обработката, почвените условия, наклона на терена,  износването на работните органи и тяхната настройка.

Аксесоари

Валяци

Дисков валяк
Диаметър 580 мм
Тегло 220 кг / м
Валяк Сегментов
SR
Натрошаване ●●○○
Трамбоване ●●●○
Дълбочина на работата ●●●●
Устойчивост срещу запушване ●●●●
Годност за каменистите почви ●●●○
Годност за мокрите почви ●●●●
Тежки почви ●●●●
Средни почви ●●●●
Леки почви ●●○○

Длето

Длето
Длето CARBIDE

Избираемо оборудване

Хидравлично окачване

Сила на освобождаване 1700 кг.
Позволява работата при всякакви условия на почвата. Тракторът трябва да бъде оборудван с най-малко един хидравличен кръг и изход за свободния поток на маслото  директно в резервоара.

Опорни копиращи колела

За по-точна дълбочина на работата на машината. Не може да се комбинира с валяка.