Представяне на отдел DZT

Дисково съоръжение за подмятане Diskomat

Отделът за земеделска техника се занимава с разработка, производство и продажба на селскостопанска техника, особено за обработка на почвата и сеитбата. Става дума за широка гама от машини, повечето от тях със собствена разработка и конструкция, предназначени за съвременна селскостопанска продукция (машини за подмятане - ралничкови и дискови , предпосевни комбинатори, чизелови и дълбочинни култиватори, сеялки, резервоари за тор, валяци, трамбоващи машини).

В Република Чехия се стопанисват много големи, средни и малки селскостопански предприятия и ферми върху различни видове почва - от леки песъчливи до тежки глинести, от обширни равнини до разчленени подпланински области. Тези разнообразни почвени и климатични условия създават широка гама от технологични решения, необходими за успешна разработка на машините за европейските и азиатските пазари.

Ние предлагаме ефективни и надеждни решения за обработка на почвата и сеитба за големи компании, но също и по-малки ферми в работни ширини от 2-16 метра. Всеки клиент е за нашата компания важен и вдъхновяващ.


We are expanding and looking for new dealersФирмата Farmet успешно изнася своите продукти в 27 страни в Европа, Азия, Северна Америка. Във всички експортни страни, Farmet продава продуктите си чрез широка мрежа от търговски представители, която продължава да укрепва. Ако сте заинтересовани да станете бизнес партньорина фирмата Farmet и да предлагате продуктитена фирмата Farmet във вашата страна, моля информирайте се за условията на възможно сътрудничество по електронна поща.