Харесва ли Ви тази машина? Напишете ни.
Интересувам се от машината

 

1 Зона на разрохкване в линията на трактора. Перфектното разрохкване на следите не позволява неравномерно поникване на растенията след сеитба.
2 Зона на поставяне на семената със сеещи дискове или анкерни ботуши.
3 Зона на покриване на семената и изравняване на почвата. Браната осигурява отлично покритие на семената и прецизно изравняване на почвата.

Пневматичниа сеялка Monsun MA

1 2

 

 1. Дискови сеялни палешници.
 2. Задна брана за изравняване на повърхността.

Пневматична сеялка Monsun MA е предназначена за независима сеитба или в комбинация с машините за почвообработката на малките и средните площи. Агрегацията е директно в 3-точковото окачване. В работното положение е машината прикачена към собствените си  колела.

Максимално точно дозиране

Централното дозиране е сърцето на цялата системата. Тя позволява изключително прецизно дозиране на сеибата в диапазона от 2 до 380 кг на хектар. Централния напълно затворен сеитбен валяк точно измерва семената и ги доставя в инжекторния канал, където се смесват с въздушния поток от вентилатора, чрез тръбата за дифузията продължава до разпределителя и през семеноводите в отделните сеялни единици. Остатъчните семена в резервоара са минимални и той може да се изпразва с помощта на клапата.

Пневматична сеялка Monsun MA е предназначена за независима сеитба или в комбинация с машините за почвообработката на малките и средните площи. Агрегацията е директно в 3-точковото окачване. В работното положение е машината прикачена към собствените си  колела.

Максимално точно дозиране

Централното дозиране е сърцето на цялата системата. Тя позволява изключително прецизно дозиране на сеибата в диапазона от 2 до 380 кг на хектар. Централния напълно затворен сеитбен валяк точно измерва семената и ги доставя в инжекторния канал, където се смесват с въздушния поток от вентилатора, чрез тръбата за дифузията продължава до разпределителя и през семеноводите в отделните сеялни единици. Остатъчните семена в резервоара са минимални и той може да се изпразва с помощта на клапата.

Интелигентно решение на конструкцията на машината

Едно от предимствата на тази машина е неговата лека конструкция и лесно боравене по времето  на сеитбата.

 • Работна ширина 3 - 4,5 метра.
 • Лека конструкция.
 • Лесна манипулация.
Натиск на палешници
Натискът на палешниците може да се регулира между 11- 45 кг в зависимост от броя на пружините и настройката на палешника.

Лесно обслужване

Благодарение на абсолютния минимум на местата за смазване и настройка, управлението, но и последващата поддръжка са е много прост акт, с който всеки може да се справи.

 • Лесна настройка на дълбочината на сеитбата, на натиска на палешника и дозиране на сеитбата.
 • Минимален брой на регулируемите места.
 • Минимален брой на местата за смазване.
 • Контрол на функциите за управление с помощта на прегледна електронна система.
Настройка на работната дълбочината
Настройката дълбочина с помощта на уплътняващите колела.
Регулируем натиск
Централно регулируем натиск на паляшниците
Пневматично сеитбено устройство
Гарантирано пневматичното сеитбено устройство - оригинал Accord.

Електронната система

Благодарение на електронната система е възможно да се контролират всички важни параметри на сеитбата в реално време от кабината.

Цялостна електронна система позволява контрол на:

 • образуването на линейните редове
 • функцията на сеитбеното устройство
 • оборотите на вентилатора
 • сигнализацията на недостатъка на семената
 • размера на засетите хектари

Електронната система

Благодарение на електронната система е възможно да се контролират всички важни параметри на сеитбата в реално време от кабината.

Цялостна електронна система позволява контрол на:

 • образуването на линейните редове
 • функцията на сеитбеното устройство
 • оборотите на вентилатора
 • сигнализацията на недостатъка на семената
 • размера на засетите хектари

Технически спецификации

Технически спецификации Единици Monsun
MA 300
Monsun
MA 400
Monsun
MA 450
Работна ширина мм 3 000 4 000 4 500
Обем на контейнера л 1 150 1 150 1 150
Брой / ширина на редовете бр 24 / 12,5
32 / 9,4
24 / 16,7
32 / 12,5
40 / 10
32 / 14
36 / 12,5
40 / 11,2
Натиск на посевните палешници 3 кг 11 - 45 11 - 45 11 - 45
Работна мощност ха/ч 1,5 - 3,6 2 - 4,8 2,3 - 5,5
Необходима мощност 1 кВт
HP
44
60
59
80
66
90
Работна скоросост км/ч 8 - 15 8 - 15 8 - 15
Максимална транспортна скорост 4 км/ч 10 10 10
Размер на гумите   23x 8,5-12 /
26x 12-12
23x 8,5-12 /
26x 12-12
23x 8,5-12 /
26x 12-12
Тегло на машината без семена 2 кг 600 660 / 730 720 / 800


1 Препоръчената необходима мощност, действителната сила на разтягането може значително да се мени в зависимостa от дълбочината на обработката, почвените условия, наклона на терена, износването на работните органи и тяхната настройка.
2 Тегло на машината в зависимост от оборудването.
3 Когато се използва една притискаща пружинна, големината на налягането = 11-27 kг, когато се използват две притискащи пружини, големината на налягането = 12-45 kг. Големината на налягането може да се регулира от положението на трапецовиден винт и опъващата верижка.
4 Транспорт / спирачна система: Спазвайте националните разпоредби, приложими за превозa на техниката по обществените пътища. Проверете законовите разпоредби, които са в сила в страната и Наредбата за общото максимално тегло и допустимoтo на товарванe на моста, а също така за необходимото евентуално използване на спирачната система. Ако имате други въпроси, моля, свържете се с нашия търговски представител.

Аксесоари

Палешници

Дискови X палешници

Те са предназначени за обикновено или минимализирано сеене в мулч в най-тежките почви с изобилие от растителни остатъци. Взаимно изместване и ротацията на дискове позволява сеитба през сухите климатични условия и при повишаване на влажността на почвата. Оказване на дисковете  предотвратява запушването на сеитбата, залепване на почвата  към дисковете и тяхното последващо спиране.

Ножови палешници

Те са подходящи за леки почви с малко количество растителни остатъци. Затварящия вентил предотвратява при обратното движение. Добре  преодолява препятствия, напр. камъни и буци.


Избираемо оборудване

Двойно натискане на палешниците
Хидравлично управлявани маркери преди поникване на растенията
Клапа на линейния ред

1 брой в допълнение към стандартния брой.

Култоватори стоп колелата на трактора
Възможно да за отнемане 1/2 семена от машината
Греда на браните с пружините
Трамбовъчно колело зад X ботуш.
Хидравлично задвижване на вентилатора
Механично задвижване на вентилатора
Редукционни капаци на разпределителя
Стълба за достъп до резервоара
Хидравлично сгъваеми маркери