Харесва ли Ви тази машина? Напишете ни.
Интересувам се от машината

1

Зона на разрохкване на следите от трактора. Перфектното разрохкване на следите не позволява неравномерно поникване на растенията след сеитба.

2

Зона на основно подравняване на почвата. Прецизно подравнената повърхност на почвата позволява равномерно последващо уплътняване и разрохкване на сеитбеното легло.

3

Зона на предварително уплътняване от предния валяк. Предният валяк натрошава буците на повърхността, но в същото време и уплътнява почвата и възстановява пропускливостта на почвата

4

Зона на сеитбеното легло. Почвата е разрохкана от работната секция до настроената дълбочина. Дълбочината следва да бъде същата като тази, на която ще се засява. Работните органи тип „лястовица“ позволяват подрязване на цялата площ и справяне с бурените.

5

Зона на настройка на дълбочината зад работната секция.

6

Зона на уплътняване на почвата от задния валяк. Валякът фино натрошава буците и осигурява финалното уплътняване на сеитбеното легло таке че пропускливостта на почвата е напълно възстановена. Интензивното увеличаване на влагата в почвата осигурява добро поникване на растенията дори в сух сезон.

7

Зона на финално подравняване на почвата . Задната подравнителна дъска осигурява перфектна изравнена повърхност с минимално количество буци за последваща сеитба

Предпосевните комбинатори Kompaktomat са утвърдени машини, предназначени за предпосевната обработка на почвата след орането.

Широка гама на работните ширини

Прикачените машини се предлагат в работниоте ширини от 6 м до 9,7 м. Широката гама на работните ширини покрива нуждите на дребните фермери с по-малките трактори, както и земеделските предприятия оборудовани с мощните трактори.

Отлично изравняване на повърхността, фино натрошаване на буците

С едно минаване почвата е отлично подготвена за сеенето на културите. Предимството на машината е отличното изравняване на повърхността, фино натрошаване на буците и образуване на добре уплътнено легло за сеене. Земята е перфектно подравнена и благодарение на буксуващите летви, които могат да изравнят и разпрострат дори и много големи неравности.

Предпосевните комбинатори Kompaktomat са утвърдени машини, предназначени за предпосевната обработка на почвата след орането.

Широка гама на работните ширини

Прикачените машини се предлагат в работниоте ширини от 6 м до 9,7 м. Широката гама на работните ширини покрива нуждите на дребните фермери с по-малките трактори, както и земеделските предприятия оборудовани с мощните трактори.

Отлично изравняване на повърхността, фино натрошаване на буците

С едно минаване почвата е отлично подготвена за сеенето на културите. Предимството на машината е отличното изравняване на повърхността, фино натрошаване на буците и образуване на добре уплътнено легло за сеене. Земята е перфектно подравнена и благодарение на буксуващите летви, които могат да изравнят и разпрострат дори и много големи неравности.

Единственсвеното минаване перфектно подготвя почвата за сеитба на културите

Благодарение на високата работна скорост може Kompaktomat дори с по-малка работни ширини да достигне голяма ефективност в работата. От съществено значение обаче е, че благодарение на обмислената конструкция и благоприятното тегло, Kompaktomat може да подготви почвата след оране с единствено минаване, при което почвата се обработва не само на повърхностна, но и по целия хоризонт.

Kompaktomat по времето на минаването изпълнява няколко работни операции, по време на които почвата е изравнена не само на повърхността, но е уплътнена и в дълбочината. В разрохкваната почва се възстановява капилярността и в изискваната дълбочина създаденото легло за сеитбата. Буците са фино натрошени. За да се постигне перфектна равнина, Kompaktomat е снабден/ оборудван с три буксуващи летви. Преднато се намира при валяка, така, че може да изравни и да разпростре дори много големи неравенства.

Лесно обслужване, възможност за агрегиране с други машини

По желание на клиента комбинатора може да се снабди с хидравличната настройка на дълбочината на секцията на ралниците  и хидравличната настройка на предното буксуване. Полунавесените машини могат също така да са оборудвани със задно окачване в 3 точки, категория 2, в който могат да се агрегират допълнителните  натрошаващи crosskill валяци, особено подходящи за летния период, когато е необходимо да се интензивно трошат твърди изсъхнали буци. Друг вариант е агрегацията/обобщаването на сеялката и създаването на продуктивна сеялна комбинация. За тази цел Kompaktomat може да се снабди и с допълнително хидроразпределение.

Минимални изисквания към поддръжката

Управляващите елементи на предпосевния комбинатор са изградени с цел да се осигури максимална безопасност на работниците. Лесна, но качествена конструкция, има минимални изисквания към поддръжката.

НЕПРАВИЛНО
При неравномерна обработка на почвата има неправилно и неравномерно поникване на растенията.
ПРАВВИЛНО
Равномерна обработка на почвата с предпосевния комбинатор Kompaktomat предопределя равномерно поникване на растенията.

Висока производителност и качество на работата

 • 7 операции, извършени с едно минаване.
 • Висока работна скорост чак до 14 км/ч.
 • Отлично обратно втвърдяване/притъпкване и възстановяване на капилярността на почвите гарантиращи равномерното поникване.
 • Точно регулиране на дълбочината на лемежите  осигурява точна подготовка на леглото на семена за всяка култура.
 • Автоматично окачване на лемежите осигурява безпроблемна работа.
 • Отличен изравняващ фект на неравенството на терена.

Висока производителност и качество на работата

 • 7 операции, извършени с едно минаване.
 • Висока работна скорост чак до 14 км/ч.
 • Отлично обратно втвърдяване/притъпкване и възстановяване на капилярността на почвите гарантиращи равномерното поникване.
 • Точно регулиране на дълбочината на лемежите  осигурява точна подготовка на леглото на семена за всяка култура.
 • Автоматично окачване на лемежите осигурява безпроблемна работа.
 • Отличен изравняващ фект на неравенството на терена.

Предпосевен комбинатор Kompaktomat

1 2 3 4 5 6 7

 

 1. Култиватори „стоп” колелата на трактора за повдигане на уплътнената почва.
 2. Предна буксуваща летва за грубо изравняване на повърхността.
 3. Преден валяк за грубо раздробяване на буците.
 4. Работна секция на ралниците подрязва и разрохква почвата.
 5. Средна буксуваща летва изравнява разрохквана почва и я насочва под задния валяк.
 6. Заден валяк за фина обработка на почвата.
 7. Задна буксуваща летва доравнява повърхността.

Здрава конструкция

Закалените високо якостни материали във връзка с технологията eXtra STEEL line гарантират удъл жена експлоатация  на нашите машини, дори и в най-тежките условия.

Високо якостни материали
На ключовите възли се използват закалените високо якостни материали за удължена експлоатация. Мощна рама.
Здрава буксуваща летва
Здрава предна буксуваща летва гарантираща откъсване на горните слоеве на орната земя.
Окачване на лемежите
Автоматично отключвани лемежите.

Лесно обслужване

Благодарение на абсолютния минимум на местата за настройката и за смазването, обслужването, управлението  и последващата поддръжка са много лесен акт, с който всеки може да се справи.

 • Минимален брой места за настройката.
 •  Минимален брой места за смазването.
Предна буксуваща летва
Регулиране на височината на предната буксуваща летва.
Буксуваща летва зад лемежите
Настройка на височината на предните буксуващи ленти.
Работна дълбочина
Настройка на работната дълбочина на лемежите.

Интелигентно решение на конструкцията на машината

Предимството на конструкцията на машината е найната гъвкавост и приспособимост, които дават възможност за висока вариабилност на работата.

Сгъване за транспорта е решено така, че:

 • машината не надвишава максималната транспортна ширина 3 м и максималната транспортна височина 4 м (с изключение на Kompaktomat K 800 PS)
 • сгъването да е хидравлично и напълно автоматично

Интелигентно решение на конструкцията на машината

Предимството на конструкцията на машината е найната гъвкавост и приспособимост, които дават възможност за висока вариабилност на работата.

Сгъване за транспорта е решено така, че:

 • машината не надвишава максималната транспортна ширина 3 м и максималната транспортна височина 4 м (с изключение на Kompaktomat K 800 PS)
 • сгъването да е хидравлично и напълно автоматично

Възможност на избор от няколко вида секции на ралниците

Разликите между отделните секции са по-подробно описани в картата за Принадлежностите

Раздел AL
Раздел CF
Раздел AP

Възможност на агрегацията с други машини

Полунесените предсеитбени комбинатори Kompaktomat K 300 P - K 1000 PS дават възможност за агрегация с други уреди/усттройства или машини. За тази цел е необходимо да се дообородува със задното окачване в три точки, категодия 2, става дума за надстандартното оборудване.

Агрегация на предпосевните комбинатори Компактомат с допълнителни валяци
За агрегацията напр. с валяците за натрошаване, е достатъчно комбинатора да се дообородува само със задното окачване само в 3 точки.
Агрегация на предпосевните комбинатори Компактомат със сеялката
За агрегацията със пневматичната сеялка комбинатора може да се разшири с хидравличното задвижване на вентилатора и хидравличния кръг за управлението на маркерите на сеялката.

Технически параметри

Технически параметри – вариант без спирачки

Технически параметри Единици Kompaktomat
K 300 P
Kompaktomat
K 400 PS
Kompaktomat
K 450 PS
Kompaktomat
K 500 PS
Kompaktomat
K 600 PS
Работна ширина мм 3 000 4 000 4 500 5 000 6 000
Транспортна ширина мм 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Транспортна височина мм  1 650 2 670  3 030  2 790 3 230
Обща дължина на машината мм 5 965 5 965 5 965 6 105 6 105
Работна дълбочина мм 0 - 100 0 - 100 0 - 100 0 - 100 0 - 100
Брой на ралата шипови A
Брой на ралата чизелови B
Брой на ралата шипови C
бр 13
30
12
18
39
16
20
47
20
23
49
23
27
59
24
Работна мощност ха/ч 2,2 - 3,2 3 - 4 3,5 - 4,5 3 - 5 3,5 - 6
Средство ъа теглене 1 кВт
HP
70
95
90
125
110
150
120
165
130
180
Работна скорост км/ч 10 - 14 10 - 14 10 - 14 10 - 14 10 - 14
Максимална транспортна скорост 4 км/ч 20 20 20 20 20
Максимална способност за катерене ° 11 6 6 6 6
Размер на гумите – транспорт   400/60-15,5 400/60-15,5 400/60-15,5 19,0/45-17 19,0/45-17
Брой на хидравлични схеми / налягане бар  2 / 200 2 / 200  2 / 200 2 / 200 2 / 200
Брой на хидросъединителите / вид    4 / ISO 12,5 4 / ISO 12,5  4 / ISO 12,5 4 / ISO 12,5 4 / ISO 12,5

Изискване за окачване на трактора
Разстояние на моста на долните окачващи шарнири
(алтернативно разстояние)

мм 1 010
(920)
1 010
(920)
1 010
(920)
1 010
(920)
1 010
(920)

Изискване за окачване на трактора
Диаметрър на отвора на долните окачващи шарнири за окачване на чепове на машината
(алтернативен диаметър)

мм 37,5
(29)
37,5
(29)
37,5
(29)
37,5
(29)
37,5
(29)
Натоварване на моста кг 1 960 2 080 2 240 2 730 2 950
Тегло на машината 2 кг 2 360 3 010 3 340 4 025 4 360

 

Техничски параметри - вариант със спирачки

Технически параметри Единици Kompaktomat
K 500 PS
Kompaktomat
K 600 PS
Kompaktomat
K 700 PS
Kompaktomat
K 800 PS
Kompaktomat
K 1000 PS
Работна ширина мм 5 000 6 000 7 000 8 000 9 850
Транспортна ширина мм 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Транспортна височина мм  2 790 3 230 3 830  4 000 4 000
Обща дължина на машината мм 6 105 6 105 6 105 6 105 6 660
Работна дълбочина мм 0 - 100 0 - 100 0 - 100 0 - 100 0 - 100
Брой на ралата шипови A
Брой на ралата чизелови B
Брой на ралата шипови C
бр 23
49
23
27
59
24
31
69
31
35
77
32
43
91
38
Работна мощност ха/ч 3 - 5 3,5 - 6 4,5 - 7 5,5 - 8 8,5 - 10
Средство ъа теглене 1 кВт
HP
120
165
130
180
150
205
160
220
180
245
Работна скорост км/ч 10 - 14 10 - 14 10 - 14 10 - 14 10 - 14
Максимална транспортна скорост 4 км/ч 20 20 20 20 20
Максимална способност за катерене ° 6 6 6 6 6
Размер на гумите – транспорт   19,0/45-17 19,0/45-17 19,0/45-17 19,0/45-17 19,0/45-17
Тип спирачки / разпределение 3   въздух / 
два маркуча
въздух /
два маркуча
въздух /
два маркуча
въздух /
два маркуча
въздух /
два маркуча
Необходимо налягане 3 kPa 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5
Размер на спирачките   300/60 300/60 300/60 300/60 300/60
Брой на хидравлични схеми / налягане бар  2 / 200 2 / 200  2 / 200 2 / 200 2 / 200
Брой на хидросъединителите / вид    4 / ISO 12,5 4 / ISO 12,5  4 / ISO 12,5 4 / ISO 12,5 4 / ISO 12,5

Изискване за окачване на трактора
Разстояние на оста на долните окачващи шарнири
(алтернативно разстояние)

мм 1 010
(920)
1 010
(920)
1 010
(1 045)
1 010
(1 045)
1 010
(1 045)
Изискване за окачване на трактора
Диаметър на отвора на долните окачващи шарнири на машината
(алтернативни Ø)
мм 37,5
(29)
37,5
(29)
37,5
(50)
37,5
(50)
37,5
(50)
Натоварване на моста кг 2 730 2 950 3 360 3 620 4 520
Тегло на машината 2 кг 4 025 4 360 4 960 5 345 6 920


1 Препоръчената необходима мощност, действителната сила на разтягането може значително да се мени в зависимостa от дълбочината на обработката, почвените условия, наклона на терена, износването на работните органи и тяхната настройка.
2 Тегло на варианта на машината: преден валяк с летва, A секция, задния crosskill валяк със занасяне.
3 Aлтернатив на типа на спирачките: хидравлични, налягане 130 ± 5 бара (предназначено за френския пазар).
4 Транспорт / спирачна система: Спазвайте националните разпоредби, приложими за превозa на техниката по обществените пътища. Проверете законовите разпоредби, които са в сила в страната и Наредбата за общото максимално тегло и допустимoтo на товарванe на моста, а също така за необходимото евентуално използване на спирачната система. Ако имате други въпроси, моля, свържете се с нашия търговски представител.

P - полунавесена машина
PS - полунавесена сгъваема машина

Аксесоари

Валяци

Crosskill валяк
Диаметър 400 мм
Тегло 170 кг / м

 

Може да се прилага само като заден валяк.

Отлична работа на леки, средни и тежки почви, качествено уплътнява и троши  буци.

Двоен Crosskill валяк
Диаметър 400 мм
Тегло 202 кг / м

 

Може да се прилага само като заден валяк.

Отлична работа на леки, средни и тежки почви, добре уплътнява и троши и буци. В сравнение с  crosskill валяци по-интензивно троши буци.

Спиралов валяк с летва
Диаметър 400 мм
Тегло 60 кг / м

 

Може да се прилага като преден и заден валяк.

Качествено троши буците.Той е подходящ за мокри условия.

Спиралов с летва
Диаметър 400 мм
Тегло 60 кг / м

 

Може да се прилага като преден и заден валяк.
Качествено троши буците. Не е много подходящ за мокрите условия.

Объл валяк
Диаметър 400 мм
Тегло 115 кг / м

 

Може да се прилага като преден и заден валяк.

Качествена работа на всички видове почви, добър работа в  дълбочината, подходящи за по-влажни почви.

Много важен е правилният избор на вида на валяка, който с голям дял влияе върху крайното качество на обработката. Избора на вида на валяка зависи от типа на почвата и начина на използването на машината.

Валяк Crosskill
CR
Двоен crosskill
DCR
От летва
BR
От летва спирален
SB
Ring
RR
Натрошаване  ●●●● ●●●● ●●●○ ●●●○ ●●○○
Трамбоване  ●●●● ●●●● ●●●○ ●●●○ ●●●●
Дълбочина на работата  ●○○○ ●●○○ ●●●● ●●●● ●●●●
Устойчивост срещу запушване  ●●●○ ●●●● ●●○○ ●●●○ ●●●●
Годност за каменистите почви  ●●○○ ●●○○ ●●●○ ●●●○ ●●●○
Годност за мокрите почви  ●●○○ ●●●○ ●○○○ ●●●○ ●●●●
Тежки почви  ●●●○ ●●●● ●●○○ ●●○○ ●●●○
Средни почви  ●●●● ●●●● ●●●○ ●●●○ ●●●○
Леки почви  ●●●● ●●●● ●●●● ●●●● ●●●○

Лемеж

Лемеж Kompaktomat

За секцията AL / AP.

Длето CARBIDE

За секцията CF.

Острие на гъвкава ралница

За секцията CF.


Раздел

Раздел AL

Секцията на ралните тела е снабдена с  шипови ножове с  ширина от 25 см в два реда. Всеки един е обезпечен с ресор. Тази секция е подходяща за по-леки условия на почвата без растителни остатъци. Зад ралниците е стандартно поставена регулируема летва.

Раздел CF

Секцията на ралните тела е снабдена с  тесни длета с ширина от 3,5  см в четири  реда. Тази секция е подходяща за обработка на почвата през пролетта, когато  не е желателно да се изтегля на повърхността влажната почва или тежки почви. Зад палешниците е стандартно поставена направляваща летва.

Раздел AP

Универсалната секцията на ралните тела е снабдена с шипови ножове с ширина от 25 см в два реда. Ралните тела са монтирани към стойките с геометрия подобряваща пропускателност на растителни остатъци. Ето защо, тази секция е подходящ за почвите с по-висок обем на смаякани растителни остатъци и в тежки почви. Зад ралниците е стандартно поставена регулируема летва.

Раздел AL CF AP
Брой на работните тела (бр) /
Разстояние между редовете (мм)
2 / 400  4 / 240  2 / 490 
Повличане зад лемежите ●●●● ○○○○ ●●●●
Обработка на цялата площ ●●●● ●●●○ ●●●●
Подходящо за леките почви ●●●● ●●●● ●●●●
Подходящо за средните почви ●●●○ ●●●○ ●●●●
Подходящо за тежките почви ●●●○ ●●●○ ●●●●
Подходящо за каменистите почви ●●●○ ●●●○ ●●●●
Подходящо за мокрите почви ●●○○ ●●●● ●●○○
Устойчивост срещу запушване ●●○○ ●●●○ ●●●○

Продълбочители стоп

Култиватор стоп с длетова ралница CA

Автоматично освободен култиватор стоп на трактора с  длетова  ралница. По-подходящ за по-тежки почви, където няма опасност от "изваждане" на мокри буци на повърхността.

 

Култиватор стоп с длетова ралница CC

Автоматично освободен култиватор стоп на трактора с  длетова  ралница. По-подходящ за по-тежки почви, където няма опасност от "изваждане" на мокри буци на повърхността.

 


Повличания

Твърдо буксуване

Автоматично освободено буксуване в назъбения профил. Масивна конструкция за прецизно изравняване на грубите бразди.
FL = твърдо механично повличане, FH = твърдо повличане хидравлично.

Лопатково буксуване

Автоматично освободено буксуване на отделни еластични сегменти. По-добро натрошаване на буците.
CBH = лопатково повличане, FB = finish board повличане.


Finish раздел

Буксуваща летва

Пасивно изравняване на почвата зад задния валяк. Може да се прилага за всички видове задните валяци.

Ограничители на буксуващата летва

Ротационни ограничители за възможността за по-агресивно установяване на  задни буксуващи летви.

Финиш валяк

Aктивно раздробяване на буците, останали след задния барабан. Може да се прилага зад всички видове задни еднолинейни валяци.


Задна панта - агрегация с други машини

Хидравличната система на управлението на маркерите на сеялката

Към машината Kompaktomat със задна TBZ може допълнително да се монтира контур с един или два  маркуча за управление на  маркерите на сеялката.

Хидравлична система на задвижване на вентилатора на сеялката

Възможност към машината  Kompaktomat със задния TBZ  допълнително да се монтира  схемата  за управление на вентилатора на пневматичната сеялка.

Задна панта TBZ категория 2 + 3

В задната част на машината е при полуприкачените машини Kompaktomat възможно да се монтира на задната панта с агрегация с друга машина. Съставна част на задното окачване е контур с два маркуча за обръщане на прикачното устройство.


Вариантите на пантите

Панта TBZ

T2, T3, T4 - агрегация в раменете на задната панта.

Т2 - теглещи цапфи Ø 28 мм
T3 - теглещи цапфи Ø 36 мм
Т4 - теглещи цапфи Ø 50 мм

Око за долната панта

C40, C50, C70 - агрегация в здрава агропанта. Максималното вертикално натоварване на тщгово око 3000 кг.

C40 -  теглеща цапфа  Ø 40 мм
C50 -  теглеща цапфа  Ø 50 мм
C70 -  теглеща цапфа  Ø 70 мм

Панта K80 Ø 80 мм

K80 - агрегация в здрава агропанта. Максималното вертикално натоварване на теглещо око дупчица 3000 кг.
K80 - 80 мм, теглеща топка.


Избираемо оборудване

Хидравлично управление на дълбочината

Повишаване на производителността:

 • управление от комфорта на кабината на трактора
 • възможност за плавно изменение на позициониране според настоящите условия, без да спират комплекта
 • отстраняване на неприятно физическо натоварване

Може да се инсталира допълнително и върху старите машини.

Хидравлично управление на повличането

Повишаване на производителността:

 • управление от комфорта на кабината на трактора
 • възможност за плавно изменение на позициониране според настоящите условия, без да спират комплекта
 • отстраняване на неприятно физическо натоварване

Може да се инсталира допълнително и върху старите машини.