Печат

Предпосевен комбинатор Kompaktomat - полунавесен

Kompaktomat е особено подходящ за подготовка на гнездата за сеитбата след оране. Гнеъдото за сеенето обработва от 0 до 10 см. Позволява вариабилността на работните органи.

Предпосевен комбинатор KompaktomatНай-големите предимства на нашето решение:

  • Комплектна предпосева подготовка с едно минаване
  • Отлично изравняване и обратно уплътнение
  • Висока работна скорост и производителност

 

 

Свържете се с нас Интересувате ли се от нашето решение?
Искате ли повече информация, оферта или демо на машината?

Аксесоари

Валяци

Спиралов с летва
Диаметър 400 мм
Тегло 60 кг / м

 

Може да се прилага като преден и заден валяк.
Качествено троши буците. Не е много подходящ за мокрите условия.

Спиралов валяк с летва
Диаметър 400 мм
Тегло 60 кг / м

 

Може да се прилага като преден и заден валяк.

Качествено троши буците.Той е подходящ за мокри условия.

Объл валяк
Диаметър 400 мм
Тегло 115 кг / м

 

Може да се прилага като преден и заден валяк.

Качествена работа на всички видове почви, добър работа в  дълбочината, подходящи за по-влажни почви.

Crosskill валяк
Диаметър 400 мм
Тегло 170 кг / м

 

Може да се прилага само като заден валяк.

Отлична работа на леки, средни и тежки почви, качествено уплътнява и троши  буци.

Двоен Crosskill валяк
Диаметър 400 мм
Тегло 202 кг / м

 

Може да се прилага само като заден валяк.

Отлична работа на леки, средни и тежки почви, добре уплътнява и троши и буци. В сравнение с  crosskill валяци по-интензивно троши буци.

Много важен е правилният избор на вида на валяка, който с голям дял влияе върху крайното качество на обработката. Избора на вида на валяка зависи от типа на почвата и начина на използването на машината.

Валяк Crosskill
CR
Двоен crosskill
DCR
От летва
BR
От летва спирален
SB
Ring
RR
Натрошаване  ●●●● ●●●● ●●●○ ●●●○ ●●○○
Трамбоване  ●●●● ●●●● ●●●○ ●●●○ ●●●●
Дълбочина на работата  ●○○○ ●●○○ ●●●● ●●●● ●●●●
Устойчивост срещу запушване  ●●●○ ●●●● ●●○○ ●●●○ ●●●●
Годност за каменистите почви  ●●○○ ●●○○ ●●●○ ●●●○ ●●●○
Годност за мокрите почви  ●●○○ ●●●○ ●○○○ ●●●○ ●●●●
Тежки почви  ●●●○ ●●●● ●●○○ ●●○○ ●●●○
Средни почви  ●●●● ●●●● ●●●○ ●●●○ ●●●○
Леки почви  ●●●● ●●●● ●●●● ●●●● ●●●○

Лемеж

Лемеж Kompaktomat

За секцията AL / AP.

Острие на гъвкава ралница

За секцията CF.

Длето CARBIDE

За секцията CF.


Раздел

Раздел AL

Секцията на ралните тела е снабдена с  шипови ножове с  ширина от 25 см в два реда. Всеки един е обезпечен с ресор. Тази секция е подходяща за по-леки условия на почвата без растителни остатъци. Зад ралниците е стандартно поставена регулируема летва.

Раздел CF

Секцията на ралните тела е снабдена с  тесни длета с ширина от 3,5  см в четири  реда. Тази секция е подходяща за обработка на почвата през пролетта, когато  не е желателно да се изтегля на повърхността влажната почва или тежки почви. Зад палешниците е стандартно поставена направляваща летва.

Раздел AP

Универсалната секцията на ралните тела е снабдена с шипови ножове с ширина от 25 см в два реда. Ралните тела са монтирани към стойките с геометрия подобряваща пропускателност на растителни остатъци. Ето защо, тази секция е подходящ за почвите с по-висок обем на смаякани растителни остатъци и в тежки почви. Зад ралниците е стандартно поставена регулируема летва.

Раздел AL CF AP
Брой на работните тела (бр) /
Разстояние между редовете (мм)
2 / 400  4 / 240  2 / 490 
Повличане зад лемежите ●●●● ○○○○ ●●●●
Обработка на цялата площ ●●●● ●●●○ ●●●●
Подходящо за леките почви ●●●● ●●●● ●●●●
Подходящо за средните почви ●●●○ ●●●○ ●●●●
Подходящо за тежките почви ●●●○ ●●●○ ●●●●
Подходящо за каменистите почви ●●●○ ●●●○ ●●●●
Подходящо за мокрите почви ●●○○ ●●●● ●●○○
Устойчивост срещу запушване ●●○○ ●●●○ ●●●○

Продълбочители стоп

Култиватор стоп с длетова ралница CA

Автоматично освободен култиватор стоп на трактора с  длетова  ралница. По-подходящ за по-тежки почви, където няма опасност от "изваждане" на мокри буци на повърхността.

 

Култиватор стоп с длетова ралница CC

Автоматично освободен култиватор стоп на трактора с  длетова  ралница. По-подходящ за по-тежки почви, където няма опасност от "изваждане" на мокри буци на повърхността.

 


Повличания

Твърдо буксуване

Автоматично освободено буксуване в назъбения профил. Масивна конструкция за прецизно изравняване на грубите бразди.
FL = твърдо механично повличане, FH = твърдо повличане хидравлично.

Лопатково буксуване

Автоматично освободено буксуване на отделни еластични сегменти. По-добро натрошаване на буците.
CBH = лопатково повличане, FB = finish board повличане.


Finish раздел

Буксуваща летва

Пасивно изравняване на почвата зад задния валяк. Може да се прилага за всички видове задните валяци.

Ограничители на буксуващата летва

Ротационни ограничители за възможността за по-агресивно установяване на  задни буксуващи летви.

Финиш валяк

Aктивно раздробяване на буците, останали след задния барабан. Не може да се прилага зад  двойните crosskill валяци, в противен случай може да се прилага за всички видове задните едноредови валяци.


Задна панта - агрегация с други машини

Задна панта TBZ категория 2 + 3

В задната част на машината е при полуприкачените машини Kompaktomat възможно да се монтира на задната панта с агрегация с друга машина. Съставна част на задното окачване е контур с два маркуча за обръщане на прикачното устройство.

Хидравличната система на управлението на маркерите на сеялката

Към машината Kompaktomat със задна TBZ може допълнително да се монтира контур с един или два  маркуча за управление на  маркерите на сеялката.

Хидравлична система на задвижване на вентилатора на сеялката

Възможност към машината  Kompaktomat със задния TBZ  допълнително да се монтира  схемата  за управление на вентилатора на пневматичната сеялка.


Вариантите на пантите

Панта TBZ

T2, T3, T4 - агрегация в раменете на задната панта.

Т2 - теглещи цапфи Ø 28 мм
T3 - теглещи цапфи Ø 36 мм
Т4 - теглещи цапфи Ø 50 мм

Око за долната панта

C40, C50, C70 - агрегация в здрава агропанта. Максималното вертикално натоварване на тщгово око 3000 кг.

C40 -  теглеща цапфа  Ø 40 мм
C50 -  теглеща цапфа  Ø 50 мм
C70 -  теглеща цапфа  Ø 70 мм

Панта K80 Ø 80 мм

K80 - агрегация в здрава агропанта. Максималното вертикално натоварване на теглещо око дупчица 3000 кг.
K80 - 80 мм, теглеща топка.


Избираемо оборудване

Хидравлично управление на повличането

Повишаване на производителността:

  • управление от комфорта на кабината на трактора
  • възможност за плавно изменение на позициониране според настоящите условия, без да спират комплекта
  • отстраняване на неприятно физическо натоварване

Може да се инсталира допълнително и върху старите машини.

Хидравлично управление на дълбочината

Повишаване на производителността:

  • управление от комфорта на кабината на трактора
  • възможност за плавно изменение на позициониране според настоящите условия, без да спират комплекта
  • отстраняване на неприятно физическо натоварване

Може да се инсталира допълнително и върху старите машини.

Печат

Попитайте

Питайте, с удоволствие ще ви отговорим

Вземам предвид всичките условия Обработка на личните данни
 

Нашият отговор очаквайте във възможно най-скорото време.

Съобщението е изпратено успешно. Благодарим ви за вашето запитване.