Харесва ли Ви тази машина? Напишете ни.
Интересувам се от машината

Ефективно внасяне на течен оборски тор или биомаса

Системата за внасяне на течен оборски тор или биомаса за машини за обработка на почвата се състои от разпределителна система и специално разпределително тяло .То има ротор задвижван от хидравличен мотор , който осигурява равномерно разпределение на тора към всички изходи и реже твърдите частици в торовете. След това тора бива насочват от работния орган където изходът е оптимизиран така че тора да бъде внесен по най-добрия начин в разрохканата зона. Това осигурява еднаква доза и равномерна инфилтрация на почвения профил. Емисиите на амоняк и въглероден диоксид се елиминират максимално.  

Ако тора и дигестата - заместителят на тора, се вкарват  с помощта на дисковото устройство за подмятане  Softer NS, спестява се  времето  и парите,  намалява се броят на преминаванията по полето и дава възможност на спазването на правилото за четири часа, за да се вкара тора. Този метод е станал обичайна практика в селското стопанство.

Пълен комплект за агрегиране с дисковото устройство за подмятане

Softer NS + SynCult е пълният комплект, състоящ се от дисковото устройство за подмятане, рамата, прецизния разделител, изводите от маркуча и съответните накрайници. Броят на изводите и окачванията  на разпределителната глава е даден от ширината на  дисковото устройство за подмятане. Разпределителят дозира   хомогенното количество на тора или дигестата за  отделните изводи  и маркучи, които се намират в определена последователност, като по този начин се гарантира безпроблемно прилагане на течния тор. Извода на течността преди диска позволява вграждането незабавно и без емисии. Този метод  на вкарването намалява броя на минаванията, спестява времето и парите и отговаря на изискванията за вкарването на тора в рамките до 4 часа.

Устройството за прилагането на тора SynCult може да се монтира на дисковите устройства за подмятане Softer 4,5 NS и  Softer 6 NS. Повече информация за това устройство на страницата за изделията Softer NS.

За да инсталирате устройството за прилагането на тора SynCult към  дисковото устройство за подмятане, не  се изискват никакви заваръчни работи или други механични действия. По този начин гаранцията за дисковото устройство за подмятането остава запазена  в пълен мащаб.

Ако тора и дигестата - заместителят на тора, се вкарват  с помощта на дисковото устройство за подмятане  Softer NS, спестява се  времето  и парите,  намалява се броят на преминаванията по полето и дава възможност на спазването на правилото за четири часа, за да се вкара тора. Този метод е станал обичайна практика в селското стопанство.

Пълен комплект за агрегиране с дисковото устройство за подмятане

Softer NS + SynCult е пълният комплект, състоящ се от дисковото устройство за подмятане, рамата, прецизния разделител, изводите от маркуча и съответните накрайници. Броят на изводите и окачванията  на разпределителната глава е даден от ширината на  дисковото устройство за подмятане. Разпределителят дозира   хомогенното количество на тора или дигестата за  отделните изводи  и маркучи, които се намират в определена последователност, като по този начин се гарантира безпроблемно прилагане на течния тор. Извода на течността преди диска позволява вграждането незабавно и без емисии. Този метод  на вкарването намалява броя на минаванията, спестява времето и парите и отговаря на изискванията за вкарването на тора в рамките до 4 часа.

Устройството за прилагането на тора SynCult може да се монтира на дисковите устройства за подмятане Softer 4,5 NS и  Softer 6 NS. Повече информация за това устройство на страницата за изделията Softer NS.

За да инсталирате устройството за прилагането на тора SynCult към  дисковото устройство за подмятане, не  се изискват никакви заваръчни работи или други механични действия. По този начин гаранцията за дисковото устройство за подмятането остава запазена  в пълен мащаб.

Интелигентно решена конструкция на машината

Тръбен цилиндър Ø 560 мм
Увеличеният тръбен цилиндър е устойчив срещу задръстванията и във по-влажна среда.
Ковани стойки
Кованите стойки с висока проходимост на лепкавата почва.

Аксесоари