Харесва ли Ви тази машина? Напишете ни.
Интересувам се от машината

Изравняване на разликите на времето между докарване на оброския тор и прилагането му

Чрез използването на резервоара Elephant значително се увеличава производителността на процеса като цяло.

Мобилен междинен контейнер за повишена производителност на линията

Мобилната цистерна или междинния контейнер за биомаса осигурява равномерен поток на тор между контейнера за тор и апликатора. Междинният контейнер е разположен в края на полето,от едната страна се пълни от контейнера а от другата страна тора се изсмуква от апликатора. Двата отвора за вход и изход са разположени от двете страни на контейнера така че контейнера за тор и апликатора да работят самостоятелно. Като резултат на това те работят максимално .Междинният контейнер използва флуидния поток за смесване по време на пълнене чрез специално изработени дистрибутори на дъното на контейнера. Въпреки това  , може да бъде оборудван с активна система за смесване в случай на високо съдържание на суха материя в торовете. За транспорт междинният контейнер е оборудван с хидравлично повдигане на оста и спирачки.       

Резервоар на оборски тор Elefant

1 2

 

 1. Пълнене, изпразване, разбъркване.
 2. Складиране.

Възможни индивидуални решения за клиентите.

Мобилния резервоар Elefant за течен органичен тор допълва линията на изкарване и неговото приложение, което значително повишава производителността на процеса като цяло.

Компенсация  на разликите между достъпното и необходимото количество на течните органични торове

Поставя се на ръба на почвата, върху която се прилага тора. По такъв начин апликатора на оборския тор не трябва винаги да се пълни извън полето. Мобилния резервоар на оборския тор се транспортира празен, пълния резервоар не може да се транспортира. При поставяне на земята положението на резервоара се стабилизира с худравлично управление на крака, след това вдига транспортната ос.

Пълнене и изпразване може да се осъществи едновременно

отворите за пълненето и изпразването са разположени на противоположни страни на резервоара, така че двата процеса могат да работят самостоятелно, независимо един от друг. Местоположението на отвора за пълненето и изпразването заедно с наклоненото дъно гарантира добра циркулация на оборския тор и няма утайване на твърдите вещества.

Мобилния резервоар се агрегира в долната кука на трактора, транспортната ос е хидравлично сгъваема, оборудвана с въздушни спирачки. Изпусквтелният вентил се управлява от сгъстен въздух.

Мобилния резервоар Elefant за течен органичен тор допълва линията на изкарване и неговото приложение, което значително повишава производителността на процеса като цяло.

Компенсация  на разликите между достъпното и необходимото количество на течните органични торове

Поставя се на ръба на почвата, върху която се прилага тора. По такъв начин апликатора на оборския тор не трябва винаги да се пълни извън полето. Мобилния резервоар на оборския тор се транспортира празен, пълния резервоар не може да се транспортира. При поставяне на земята положението на резервоара се стабилизира с худравлично управление на крака, след това вдига транспортната ос.

Пълнене и изпразване може да се осъществи едновременно

отворите за пълненето и изпразването са разположени на противоположни страни на резервоара, така че двата процеса могат да работят самостоятелно, независимо един от друг. Местоположението на отвора за пълненето и изпразването заедно с наклоненото дъно гарантира добра циркулация на оборския тор и няма утайване на твърдите вещества.

Мобилния резервоар се агрегира в долната кука на трактора, транспортната ос е хидравлично сгъваема, оборудвана с въздушни спирачки. Изпусквтелният вентил се управлява от сгъстен въздух.

Интелигентно решена конструкция на машината

Конструкцията е решена по отношение на възможните проблеми, които създава съхраняване на органичните торове. Проектирана е така, че да помага за оптимизиране на целия процес. Използваните закалени високо якостни материали, във връзка с технологията eXtra STEEL line, са гаранция за якост на нашите машини, дори в най-тежките условия.

Циркулация на оборския тор
Поради формата на тръбопровода за пълнене, оборския тор при пълненето на машината Elefant автоматично циркулира.
Транспортен мост
В работното положение моста е сгънат в изрезите така, че да не действа върху почвения профил под резервоара. Резервоара е поставен върху петите.
Клинообразно дъно
Благодарение на клинообразната форма на дъното на резервоара има значително по-малко утайване на оборския тор, отколкото при равното дъно.
Местоположение на тръбопровода
отворите за пълненетото и изпразване са разположени на противоположните страни на резервоара, така че двата процеса могат да работят самостоятелно.
Собствена помпа
Elefant може да бъде оборудван със собствената си помпа за активно смесване и пълнене на апликатора.

Индивидуални решения на клиентите

Ние можем да проектираме и да произведем решенията директно за вас, така че машината да отговаря на вашите изисквания.

 • Адаптиране на позицията, броя и вида на пълнителните отвори към изискванията на клиента.
 • Адаптиране на позицията, броя и вида на всмуквателните отвори към изискванията на клиента.
 • Възможност на избор на вариантана машината с помпата в случай, че цистерната я няма.
 • Възможност на избор на варианти на машината без помпата в случай, че цистерната я има.
 • Възможността за активно разбъркване.

Индивидуални решения на клиентите

Ние можем да проектираме и да произведем решенията директно за вас, така че машината да отговаря на вашите изисквания.

 • Адаптиране на позицията, броя и вида на пълнителните отвори към изискванията на клиента.
 • Адаптиране на позицията, броя и вида на всмуквателните отвори към изискванията на клиента.
 • Възможност на избор на вариантана машината с помпата в случай, че цистерната я няма.
 • Възможност на избор на варианти на машината без помпата в случай, че цистерната я има.
 • Възможността за активно разбъркване.

Примери за индивидуални клиентски решения

Вижте примерите за индивидуални обработки, които са при резервоара Elefant възможни.

С комплект помпа
Смесването може да се направи по всяко време.
Без комплект помпа
Смесването се извършва при пълненето.
Собствена позиция на тръбопроводите и отворите
В допълнение, всмуквателна фуния
Изпускателния тръбопровод DN 200 с допълнителна всмуквателна фуния.

Технически спецификации

Технически спецификации Единици Elefant ZK 35 Elefant ZK 50
Обем м3 35 50
Препоръчителен обем на суспензия на апликатора на оборския тор м3 8 – 14 14 – 20
Ширина мм 2 500 2 550
Височина мм 3 200 3 350
Дължина мм 9 500 10 900
Диаметърът на пълнителния тръбопровод мм DN 150 DN 150
Брой на пълнителните отвори 1 бр 1 1
Диаметър на всмукателния тръбопровод мм DN 200 DN 200
Брой на всмукателните отвори 1 бр 1 1
Необходима мощност 2 кВт
HP
50 - 75
68 - 100
50 - 75
68 - 100

Изискването за окачването на трактора - TBZ кaт. 3
Мостово разстояние на долните окачващи шарнири (Алтернативно разстояние)

мм

1010
(920)

1010
(920)

Изискване на окачване на трактор -TBZ kaт. 3
диаметър на отвора на долните окачвщи шарнири за окащващи щифтовете на машината (алтернативен Ø)

мм

37,5
(29)

37,5
(29)

Изискванеза окачване на трактора - долното окачване диаметър 50 мм
Височина на долното окачване

мм 600 - 650 600 - 650

Изискване на окачване на трактора - долното окачване диаметър 50 мм
Диаметърът на отвора на щифта на долното окачване

мм 50 50
Максимална транспортна скорост 3 км/ч 20 20
Максимална способност за катерене ° 6 6
Размер гуми - транспорт   12,5/80-18 16PR 12,5/80-18 16PR
Налягане в гумите кРа 500 500
Тип спирачки / разпределителен механизъм / налягане 1 кРа въздух / два маркуча / 8,5 въздух / два маркуча / 8,5
Размер на спирачките   400/80 400/80
Брой на хидравлични схеми / налягане бар 1 / 200 1 / 200
Брой на хидросъединители/ вид   1  / ISO 12,5 1  / ISO 12,5
Тегло на машината кг 5 100 7 500


1 Монтаж на компонентите на разпределителния механизъм на тора е променлив в зависимост от специфичните изисквания на клиента.
2 За резервоар без помпата.
3 Транспорт / спирачна система: Спазвайте националните разпоредби, приложими за превозa на техниката по обществените пътища. Проверете законовите разпоредби, които са в сила в страната и Наредбата за общото максимално тегло и допустимoтo на товарванe на моста, а също така за необходимото евентуално използване на спирачната система. Ако имате други въпроси, моля, свържете се с нашия търговски представител.

Аксесоари

Вариантите на пантите

Комплект щифтове за окачване TBZ категория 2
Панта TBZ категория 3
Око за долната панта ø 50 мм