Líbí se Vám tento stroj? Napište nám.
Mám zájem o stroj

 

Technologie

Meziřádkový kultivátor Kultis

1 Zóna meziřádkového kypření. Hloubka kypření 2 – 10 cm. Šířku kypřeného pásu lze přizpůsobit podmínkám a plodině (kukuřice, slunečnice, řepka apod.) Pro kypření mohou být použity různé pracovní nástroje.
2 Zóna ukládání hnojiv. Do prokypřených pásů jsou ukládána kapalná hnojiva.

Přihnojovací kultivátor Kultis je určen ke kypření a provzdušnění prostoru mezi řádky porostu a souběžně k aplikaci kapalného hnojiva do zóny kořenu rostlin.

Kypření půdy bez poškození řádků kukuřice

Kultivátor je konstrukčně řešen jako polonesený s dvěma opěrnými řiditelnými koly. Pracovními orgány jsou šípové radličky upevněné na slupicích, které jsou k rámu uchyceny přes paralerogram jištěný pružinou proti přetížení. Každá radlička je vedena opěrným kolem a na krajích jsou radličky osazeny nastavitelnými krojidly pro lepší oddělování a kypření půdy. Kultivátor je vybaven centrální nádrží na kapalné hnojivo, čerpadlem, filtrací, plněním a rozvody, které přivádí hnojivo do půdy ke kořenům rostlin.

Plečkovací jednotka je navržena s dostatečnou dimenzí i do těžkých a kamenitých půd. Disková krojidla na stranách radličky zabraňují poškození rostlin a v těžkých půdách pomáhají k lepšímu oddělování a kypření půdy bez poškození řádků kukuřice. Paralerogram s opěrným kolem a pojistnou pružinou dovolují kopírování povrchu pozemku v celém záběru stroje.

Rám kultivátoru s přihnojováním je tvořen robustním profilem a je opatřen hydraulicky ovládanými prvky pro snadné sklápění z pracovní do transportní polohy. Ramena kultivátoru jsou opatřena opěrnými koly. Pracovní orgány jsou k rámu uchyceny třmeny, které umožňují plynulé přestavění z meziřádkové vzdálenosti 70 cm na 75 cm.

 

Přihnojovací kultivátor Kultis je určen ke kypření a provzdušnění prostoru mezi řádky porostu a souběžně k aplikaci kapalného hnojiva do zóny kořenu rostlin.

Kypření půdy bez poškození řádků kukuřice

Kultivátor je konstrukčně řešen jako polonesený s dvěma opěrnými řiditelnými koly. Pracovními orgány jsou šípové radličky upevněné na slupicích, které jsou k rámu uchyceny přes paralerogram jištěný pružinou proti přetížení. Každá radlička je vedena opěrným kolem a na krajích jsou radličky osazeny nastavitelnými krojidly pro lepší oddělování a kypření půdy. Kultivátor je vybaven centrální nádrží na kapalné hnojivo, čerpadlem, filtrací, plněním a rozvody, které přivádí hnojivo do půdy ke kořenům rostlin.

Plečkovací jednotka je navržena s dostatečnou dimenzí i do těžkých a kamenitých půd. Disková krojidla na stranách radličky zabraňují poškození rostlin a v těžkých půdách pomáhají k lepšímu oddělování a kypření půdy bez poškození řádků kukuřice. Paralerogram s opěrným kolem a pojistnou pružinou dovolují kopírování povrchu pozemku v celém záběru stroje.

Rám kultivátoru s přihnojováním je tvořen robustním profilem a je opatřen hydraulicky ovládanými prvky pro snadné sklápění z pracovní do transportní polohy. Ramena kultivátoru jsou opatřena opěrnými koly. Pracovní orgány jsou k rámu uchyceny třmeny, které umožňují plynulé přestavění z meziřádkové vzdálenosti 70 cm na 75 cm.

 

Ekonomické důvody zónové aplikace hnojiv - rychlá návratnost investice

V klasických technologiích je využitelnost aplikovaného dusíku 50-60 %. Klasicky aplikovaná výživa rostlin kukuřice a slunečnice zvyšuje náklady a není efektivní.

Výhody použití kultivátoru Kultis:

 • Kultivátorem s přihnojováním s ohledem na půdní zásobu živin lze snížit dávky fosforu a dusíku o 30-50 %.
 • Kultivátor Kultis likviduje vzešlé plevele v meziřádkovém prostoru kukuřice.
 • Plečkováním dochází k nakypření půdy a jejímu provzdušnění.
 • Případný půdní škraloup, ke kterému jsou některé půdy náchylné, pracovní orgány kultivátoru spolehlivě naruší.

Technika

Robustní konstrukce

Robustní rám je zárukou dlouhé životnosti kultivátoru i v těch nejtěžších podmínkách.

 • Záběry strojů 6 a 8 řádků.
 • Dvě otočná opěrná kola.
 • Snadná manipulace.
 • Robustní rám.
 • Dostatečná dimenze i do těžkých a kamenitých půd
Robustní profil rámu
Rám kultivátoru s přihnojováním je tvořen robustním profilem a je opatřen hydraulicky ovládanými prvky pro snadné sklápění z pracovní do transportní polohy.
Šípové radličky
Pracovním orgánem jsou šípové radličky uchycené na slupicích.
Opěrná kola
Kultivátor je konstrukčně řešen jako polonesený s dvěma opěrnými řiditelnými koly.
Nádrž na kapalné hnojivo
Kultivátor je vybaven centrální nádrží na kapalné hnojivo, čerpadlem, filtrací, plněním a rozvody, které přivádí hnojivo do půdy ke kořenům rostlin.
Opěrné kolo radličky
Radlička je vedena opěrným kolem.

Jednoduchá obsluha

Díky naprostému minimu seřizovacích a mazacích míst je obsluha, ovládání ale i následná údržba velmi jednoduchým úkonem, který zvládne každý.

 • Snadné nastavení.
 • Minimum seřizovacích míst.
 • Minimum mazacích míst.

Díky naprostému minimu seřizovacích a mazacích míst je obsluha, ovládání ale i následná údržba velmi jednoduchým úkonem, který zvládne každý.

 • Snadné nastavení.
 • Minimum seřizovacích míst.
 • Minimum mazacích míst.

Chytře řešená konstrukce stroje

Disková krojidla
Disková krojidla na stranách radličky zabraňují poškození rostlin a v těžkých půdách pomáhají k lepšímu oddělování a kypření půdy bez poškození řádků kukuřice.
Plynulé přestavění meziřádkové vzdálenosti
Pracovní orgány jsou k rámu uchyceny třmeny, které umožňují plynulé přestavění z meziřádkové vzdálenosti 70 cm na 75 cm.
Kopírování povrchu pozemku
Paralerogram s opěrným kolem a pojistnou pružinou dovolují kopírování povrchu pozemku v celém záběru stroje.

Parametry

Technické parametry Jednotky Kultis 6 Kultis 8
Počet řádků ks 6 8
Meziřádková vzdálenost mm 700─750 700─750
Transportní šířka mm 3 000 3 000
Kapacita nádrže l 1 350 1 350
Tažný prostředek 1 kW
HP
55
75
75
100
Pracovní rychlost km/h 8─12 8─12


1 Doporučený tažný prostředek, skutečná tahová síla se může výrazně měnit podle hloubky zpracování, půdních podmínek, svahovitosti pozemku, opotřebení pracovních orgánů a jejich seřízením.

Výbava

Fotogalerie

Video

Soubory

Příslušenství