Aktuality

12.02.2019

Technologie lisování olejnatých semen a jejich vliv na krmivářskou hodnotu výlisku

V časopise Aktuální Agrosystémy (Rusko) vyšel v aktuálním únorovém čísle zajímavý článek na téma Technologie lisování olejnatých semen a jejich vliv na krmivářskou hodnotu výlisků.
06.02.2019

Realizace závodu lisování s extruzí – Tomsk

V lednu letošního roku otevřel náš významný zákazník z Tomsku, Rusko svou první linku na zpracování řepky.
10.12.2018

Farmet aktivně usiluje o proniknutí na trh Uzbekistánu

V obecném povědomí představuje Uzbekistán zemi, kterou si běžně řadíme někam mezi středoasijské země s polodiktátorským režimem.
19.11.2018

Napsali o nás - časopis OFI

V listopadovém vydání časopisu OFI (Oils and Fats Magazine; www.ofimagazine.com) byl publikován náš článek týkající se zpracování sóji bez použití chemických rozpouštědel (bez hexanu).
05.11.2018

Extra panenský rostlinný olej získaný na lisech Farmet – reportáž se zákazníkem

V pořadu České televize (ČT1) byla 25.10.2018 odvysílána zajímavá rubrika o získávání rostlinného oleje u naší zákaznice, která dokázala úspěšně zrealizovat svůj zajímavý podnikatelský záměr a vyplnit s ním mezeru na trhu.
19.10.2018

Workshop – Extruze obilnin pro krmné účely

Farmet a.s., ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze a Výzkumným ústavem rostlinné výroby si Vás dovolují pozvat na workshop.
15.10.2018

Napsali o nás – časopis Krmivářství

V říjnovém čísle časopisu Krmivářství vyšel zajímavý článek o Významu extruze v krmivářství. Růst světové populace, růst životní úrovně obyvatel vede k nutnosti neustále zvyšovat potravinovou produkci.
15.10.2018

Extrudér FE 1000 v Podolí u Mnichova Hradiště – “po patnácti letech nahrazen mladším bratrem”

Na přelomu tisíciletí začala společnost Farmet s přípravou nového projektu – extruze semen sóji pro ZD Březina v Podolí u Mnichova Hradiště. Extruzní technologie je výrobní postup, při kterém zpracovávaný materiál prochází pracovní jednotkou za vysoké teploty a tlaku.
12.10.2018

Lokální zpracování řepky s Compactem CP2

Modulová lisovna Compact zahájila svůj provoz ve Španělsku. Technologie produkuje vysoce kvalitní přefiltrovaný rostlinný olej a výlisky.
29.09.2018

Prezentace na 16. kongresu Euro Fed Lipid

V polovině září se v severoirském Belfastu konal 16. kongres pořádaný Evropskou federací pro vědu a technologii tuků.