Tisk

Kukuřičné klíčky

Kukuřičné klíčky jsou odpadem z potravinářského průmyslu jedné z nejvýznamnějších zemědělských komodit. Kukuřice obsahuje jen velmi malé množství oleje a téměř veškerý olej je soustředěn v klíčcích. Klíčky jsou získávány dvěma způsoby: „Suchou cestou“ – jedná se o odpad z produkce kukuřičné mouky, klíčky obsahují cca 20 % oleje. „ Mokrou cestou“ – jsou to odpady z výroby kukuřičného škrobu, kdy jsou semena kukuřice naklíčena, tyto klíčky pak obsahují 45-50 % oleje.

Technologie Farmet nabízí optimalizované řešení pro kukuřičné klíčky získané oběma způsoby. Pro klíčky získané „suchou cestou“ je doporučený způsob jednostupňové lisování za studena, za tepla, nebo s extruzí. Pro lisování klíčků mokrou cestou je pro Vás připravena technologie dvoustupňového lisování, a to za studena, za tepla, nebo s extruzí, a to s důrazem na výtěžnost oleje a krmivářskou hodnotu výlisků.

 

Chcete vědět více?

Kontaktujte nás