Tisk

Lisovny olejnin

Technologie lisoven olejnin, vyráběná společností Farmet, stojí na dlouholeté zkušenosti společnosti v tomto odvětví. Tato technologie obsahuje vysoce efektivní šnekové lisy v různých konfiguracích, které jsou vždy optimalizovány pro konkrétní aplikaci. Dále jsou v nabídce řady extrudérů, ohřívačů a dalších strojů a zařízení, které pokrývají široké výkonnosti. 

 

Díky jejich modifikaci a různých způsobů řazení dává mnoho možností řešení konkrétních požadavků na lisování, od velmi malých kapacit pro lisování speciálních plodin, až po velké závody s kapacitou až 1000 tun za den.

Vzhledem k odlišným vlastnostem jednotlivých olejnatých semen, zvláště díky odlišnému obsahu oleje, je třeba technologii optimalizovat vždy pro konkrétní druh semene nebo skupinu semen.

V technologiích lisování olejnatých semen se používají výhradně kontinuální šnekové lisy v různých sestavách a různé předúpravy semen před lisováním.

V praxi se nejčastěji používá členění na technologie:

  • jednostupňové nebo dvoustupňové - označuje, kolika stupni lisování olejnaté semeno prochází. U dvoustupňového lisování je první lis označován jako „předlis“ a druhý lis jako „dolis“. Dvoustupňové technologie se využívají pro zvýšení výtěžnosti zvláště u olejnatých semen s vyšším obsahem oleje (obsah oleje nad 30% jako je řepka olejná, slunečnice atd.). Například u sóji (obsah oleje okolo 20%) se běžně využívá jednostupňové lisování.
  • lisování za studena nebo za tepla – označuje, při jakých teplotách dochází k lisování.

U lisování za studena vstupují olejnatá semena do lisu za teplot okolo 20 °C (okolní teplota) a teplota vylisovaného oleje většinou nepřesahuje 50 °C. U lisování za tepla je semeno před lisováním cíleně zahříváno až na teplotu okolo 100 °C (pro ohřev se využívají patrové parní ohřívače nebo extrudéry v technologiích lisování s extruzí). Ohřev semen zlepšuje lisovatelnost, proto je dosahováno v technologiích za tepla vyšší výtěžnosti oleje. Daní za to je zvýšený obsah příměsí (fosfolipidů atd.) v oleji a vyšší celková energetická náročnost.

Zvýšená teplota nad 80 °C již také výrazně ovlivňuje bílkoviny a jiné látky obsažené ve výliscích a mění krmnou hodnotu výlisků. Některé druhy olejnatých semen jsou bez tepelné úpravy jen velmi špatně stravitelné (obsahují antinutriční látky). Typickým příkladem je sója.

Nedílnou součástí technologií Farmet je systém inteligentního řízení a vizualizace procesu Farmet Intelligent Control (FIC).

 

Chcete vědět více?

Kontaktujte nás

 


Název souboru Velikost souboru
Mechanické zpracování sóji.pdf 211,8 KB
Mechanické zpracování sóji_časopis OFI-originální článek.pdf 2,7 MB