Äriühingu tutvustus

Äriühing Farmet a. s. on dünaamiliselt arenev Tšehhi firma, mis arendab, toodab, müüb ja teenindab maa harimiseks ja külvamiseks mõeldud põllumajandusmasinaid ning õliviljade ja taimeõlide töötlemise ning loomasöötade valmistamise tehnoloogiaid.

Kaubamärk Farmet:

  • on orienteeritud kõrge kvaliteedi ja kasutusväärtusega toodetele
  • esindab üleilmselt konkurentsivõimelisi tooteid
  • leiab kasutust väga produktiivses põllumajanduses ja töötlevas tööstuses


Ainulaadse tehnilise lahendusega tooted

Farmeti spetsialistid loovad tooteid ja tehnoloogiaid tihedas koostöös lõppklientide, uurimisasutuste ja kõrgkoolidega. Kaubamärgiga Farmet tooted paistavad silma ainulaadsete tehniliste lahenduste poolest, millest terve rida on patenteeritud. Edasise arengu eesmärk on lisaks oma toodete kvaliteedi tõstmisele ja lisandväärtuse suurendamisele ka tootmistehnoloogiate, tööviljakuse ja -ohutuse ning keskkonnakaitse parandamine.


Lisandväärtuse suurendamine ja konkurentsivõime tugevdamine

Ing. Karel Žďárský

Märkimisväärsed investeeringud arendustöösse ja nüüdisaegsesse tootmisesse tagavad kvaliteedi jätkuva kasvu ja uute produktiivsete tootmistehnoloogiate loomise. Eesmärk on toodete lisandväärtuse edasine tõstmine ja nende konkurentsivõime suurendamine kõigil turgudel, kasutajate mugavuse ja tööohutuse parandamine ning keskkonnakaitse.

Me loome järk-järgult partneritest, müügiesindajatest ja edasimüüjatest koosnevat üleilmset müügivõrku, mis pakub ka teenindust ja tarnib varuosi. Me ekspordime kaubamärgiga Farmet masinaid ja tehnoloogiaid enamikku Euroopa riikidesse, Aasiasse ja Põhja-Ameerikasse.

Me arendamine oma meeskondi ja tugevdame neid pidevalt nii uurimis- ja arendustöö kui ka turunduse, müügi ja klienditeeninduse ning tootmise valdkonnas.

Me püüame edaspidigi tugevdada Farmeti firmakultuuri, mille keskmes on lugupidamine klientide suhtes ja uuendusmeelsus.


Ing. Karel Žďárský
peadirektor ja juhatuse esimees

Kas teil on küsimusi? Võtke meiega ühendust,