Kas see masin meeldib teile? Kirjutage meile.
Mind huvitab masin

Tehnoloogia

Vedelsõnniku vahemahuti Elefant

Masinate ooteaegade kaotamine või oluline vähendamine

Tänu reservuaari Elefant kasutamisele suureneb märkimisväärselt tööviljakus ja protsessi tõhusus tervikuna.

Mobiilne vahemahuti lägalaotamise jõudluse suurendamiseks

Teisaldatava läga või digestaadi vahemahutiga saab vähendada lägalaoturi ia etteveoauto seisuaegu ning seeläbi suurendada oluliselt lägalaotamise tootlust. Vahemahuti asetatakse põllu servale, ühelt poolt täidetakse see etteveomahutist ja teiselt poolt imetakse läga laoturmasina poolt. Sisselaske- ja väljalaskeavad asuvad vahemahuti vastaskülgedes, nii et etteveoauto ja laotur ei segaks üksteist. Mahuti on võimalik varustada lägapumba ja läbivoolu-segajaga, et vältida settimist mahuti põhja. Transpordi jaoks on teisaldatav vahemahuti varustatud hüdraulilise teljetõstmise ja piduritega.

Tehnika

Vedelsõnniku vahemahuti Elefant ZK 50

 1. Täitmine, tühjendamine, segamine
 2. Säilitamine

Võimalikud individuaalsed kliendilahendused.

Mobiilne vedela orgaanilise väetise reservuaar Elefant täiendab vedelsõnniku väljavedamise ja kasutamise protsessi, suurendades oluliselt tööviljakust ja kogu protsessi tőhusust.

Vedela orgaanilise väetise kättesaadava ja vajaliku koguse vahe kompenseerimine

Paigutatakse selle põllu serva, kus sõnnikut laotatakse. Vedelsõnniku laotur ei pea nii iga kord täitmiseks põllult ära sõitma. Mobiilset vedelsõnniku reservuaari transporditakse tühjalt, täis reservuaari ei ole võimalik transportida. Paigaldamisel stabiliseeritakse reservuaari asend hüdrauliliselt juhitavate jalgadega, seejärel tõstetakse üles transporditelg.

Täitmine ja tühjendamine vőivad toimuda samaaegselt

Täitmis- ja tühjendamisavad paiknevad reservuaari vastaskülgedel, mistõttu võivad mõlemad protsessid toimuda teineteisest sőltumatult. Täitmis- ja tühjendamisava paiknemine koos kaldu oleva põhjaga tagavad vedelsőnniku hea ringluse ja takistab tahke osise settimist.

Mobiilne reservuaar ühendatakse traktori alumise haagi külge, transporditelg on hüdrauliliselt kokkupandav ja varustatud õhkpiduritega. Tühjendamissiibrit juhitakse suruõhuga.

Mobiilne vedela orgaanilise väetise reservuaar Elefant täiendab vedelsõnniku väljavedamise ja kasutamise protsessi, suurendades oluliselt tööviljakust ja kogu protsessi tőhusust.

Vedela orgaanilise väetise kättesaadava ja vajaliku koguse vahe kompenseerimine

Paigutatakse selle põllu serva, kus sõnnikut laotatakse. Vedelsõnniku laotur ei pea nii iga kord täitmiseks põllult ära sõitma. Mobiilset vedelsõnniku reservuaari transporditakse tühjalt, täis reservuaari ei ole võimalik transportida. Paigaldamisel stabiliseeritakse reservuaari asend hüdrauliliselt juhitavate jalgadega, seejärel tõstetakse üles transporditelg.

Täitmine ja tühjendamine vőivad toimuda samaaegselt

Täitmis- ja tühjendamisavad paiknevad reservuaari vastaskülgedel, mistõttu võivad mõlemad protsessid toimuda teineteisest sőltumatult. Täitmis- ja tühjendamisava paiknemine koos kaldu oleva põhjaga tagavad vedelsőnniku hea ringluse ja takistab tahke osise settimist.

Mobiilne reservuaar ühendatakse traktori alumise haagi külge, transporditelg on hüdrauliliselt kokkupandav ja varustatud õhkpiduritega. Tühjendamissiibrit juhitakse suruõhuga.

Nutikalt lahendatud masina konstruktsioon

Konstruktsiooni kavandamisel on võetud arvesse orgaaniliste väetiste säilitamisel tekkivaid võimalikke probleeme. See on lahendatud nii, et see aitaks kogu protsessi tõhusamaks muutaKõrgtugevdatud teras koos tehnoloogiaga eXtra STEEL line® tagavad meie masinate pika kasutusaja ka kõige raskemates tingimustes.

Vedelsõnniku ringlus
Tänu täitetorustiku kujule ringleb vedelsõnnik Elefanti täitmisel automaatselt.
Transporditelg
Tööasendis on telg viidud nišši nii, et see ei mõjuks reservuaari all olevale maale. Reservuaar seisab jalgadel.
Põhja kiiljas kuju
Tänu põhja kiiljale kujule settib vedelsõnnik reservuaari põhja palju vähem kui sirge põhja korral.
Torustiku paigutus
Täitmis- ja tühjendamisavad paiknevad reservuaari vastaskülgedel, mistõttu võivad mõlemad protsessid toimuda teineteisest sõltumatult.
Oma pump
Elefant võib olla varustatud oma pumbaga aktiivseks segamiseks ja laoturi täitmiseks.

Individuaalne kliendilahendus

Me oskame kavandada ja valmistada individuaalse lahenduse just teie jaoks nii, et masin vastaks teie nõudmistele.

 • Täitmisühenduste paiknemise, arvu ja tüübi kohandamine kliendi nõudmistele.
 • Väljatõmbeühenduste paiknemise, arvu ja tüübi kohandamine kliendi nõudmistele.
 • Võimalik valida pumbaga masin, kui tsisternautol see puudub.
 • Võimalik valida pumbata masin, kui tsisternautol on see olemas.
 • Aktiivse segamise võimalus.

Me oskame kavandada ja valmistada individuaalse lahenduse just teie jaoks nii, et masin vastaks teie nõudmistele.

 • Täitmisühenduste paiknemise, arvu ja tüübi kohandamine kliendi nõudmistele.
 • Väljatõmbeühenduste paiknemise, arvu ja tüübi kohandamine kliendi nõudmistele.
 • Võimalik valida pumbaga masin, kui tsisternautol see puudub.
 • Võimalik valida pumbata masin, kui tsisternautol on see olemas.
 • Aktiivse segamise võimalus.

Individuaalse kliendilahenduse näited

Vaadake näiteid individuaalsete kohanduste kohta, mis on reservuaari Elefant puhul võimalikud.

Pumbakomplektiga
Segamine on alati võimalik
Ilma pumbakomplektita
Segamine toimub täitmisel
Torustiku ja avade paigutus
Lisaks väljatõmbelehter
Tühjendamistorustik DN 200 koos täiendava väljatõmbelehtriga

Parameetrid

Tehnilised andmed Ühikud Elefant ZK 35 Elefant ZK 50
Maht m3 35 50
Soovitatav vedelsõnniku laoturi maht m3 8─14 14─20
Laius mm 2 500 2 550
Kõrgus mm 3 200 3 350
Pikkus mm 9 500 10 900
Täitetorustiku läbimõõt mm DN 150 DN 150
Täitmisühenduste arv 1 tk 1 1
Täitetorustiku läbimõõt mm DN 200 DN 200
Väljatõmbeühenduste arv 1 tk 1 1
Veovahend 2 kW
hj
50─75
68─100
50─75
68─100

Vajalik traktori haakeseadeldis – kolmepunktiline haakeseadeldis, kat. 3
Alumiste haakeliigendite teljevahe
(alternatiivne teljevahe)

mm

1010
(920)

1010
(920)

Vajalik traktori haakeseadeldis – kolmepunktiline haakeseadeldis, kat. 3
Alumiste haakeliigendite masina haakeliigendite jaoks mõeldud avade läbimõõt
(alternatiivne läbimõõt)
mm

37,5
(29)

37,5
(29)

Vajalik traktori haakeseadeldis – alumine haakeseadeldis Ø 50 mm
Alumise haakeseadeldise kõrgus
mm 600─650 600─650
Vajalik traktori haakeseadeldis – alumine haakeseadeldis Ø 50 mm
Alumise haakeseadeldise ava läbimõõt
mm 50 50
Maksimaalne transpordikiirus 3 km/h 20 20
Maksimaalne mäkketõusuvõime ° 6 6
Rehvide suurus – transport   12,5/80-18 16PR 12,5/80-18 16PR
Rehvirõhk kPa 500 500
Pidurite tüüp / süsteem / rõhk 1 kPa õhk / kahe voolikuga / 8,5 õhk / kahe voolikuga / 8,5
Pidurite suurus   400/80 400/80
Hüdrauliliste ahelate arv / rõhk bar 1 / 200 1 / 200
Hüdroühenduste arv / tüüp   1  / ISO 12,5 1  / ISO 12,5
Masina mass kg 5 100 7 500


1 Vedelsõnniku torustiku komponentide olemasolu sõltub kliendi soovist.
2 Ilma pumbata reservuaari puhul.
3 Pidurisüsteem transportimisel. Pidage kinni siseriiklikest eeskirjadest, mis puudutavad masinate transportimist avalikel teedel. Uurige välja vastavas riigis kehtivad õigusaktid ja eeskirjad maksimaalselt lubatud kogumasside ja teljekoormuste ning samuti pidurisüsteemi kasutamise kohta. Lisaküsimuste korral võtke ühendust meie müügiesindajaga.

Seadmed

Fotogalerii

Video

Failid

Tarvikud

Haakeseadeldiste variandid

Liigendite komplekt 2. kategooria kolmepunktilisele haakeseadeldisele
3. kategooria kolmepunktiline haakeseadeldis
Aas alumise haakeseadeldise jaoks Ø 50 mm