Vai Jums patīk šī iekārta? Rakstiet mums.
Mani interesē iekārta

Laika atšķirību starp vircas atvešanu un iestrādi laukā izlīdzināšana

Pateicoties Elefant tvertnes izmantošanai, ievērojami palielinās darba ražīgums un visa procesa efektivitāte.

Pārvietojama tvertne darba razības pāaugstināšanai

Pārvietojamais tvertne šķidrmēsliem nodrošina uzpildīšanas iespēju šķidrmēslu iestrādes agregātiem. Tvertni novieto lauka malā, no vienas puses uzpilda no autocisternas no otras puses mēslojumu iesūknē mašīnas, kas strādā uz lauka. Uzpildes un izvades caurules izvietotas pretējās pusēs, lai autocisterna un lauka mašīnas netraucētu viena otrai. Pateicoties tam tās var strādāt ar maksimālu ražību. Tverne aprīkota ar speciāli veidotu sadalītāju, lai samaisītu šķidrmēslus uzpildes laikā. Var aprīkot ar aktīvu maisīšanas sistēmu, ja šķidrmēsli ir ar augstu sauso vielu saturu. Transportešanai tvertne aprīkots ar hidraulisku ass pacelšnu un bremzēm.

Vircas tvertne Elefant

1 2

 

 1. Uzpilde, iztukšošana, maisīšana
 2. Uzglabāšana

Personalizēti klienta risinājumi.

Mobilā vircas tvertne Elefant šķidrajiem minerālmēsliem papildina vircas izvešanas un iestrādes iekārtas, kas ievērojami palielina darba ražīgumu un visa procesa efektivitāti.

Nepieciešamā un pieejamā šķidro organisko minerālmēslu daudzuma atšķirības kompensācijas

Tvertne tie novietota tā lauka malā, kur tiek iestrādāti minerālmēsli. Līdz ar to darba veicējam nav nepieciešams katrreiz veikt uzpildi ārpus lauka. Mobilā vircas tvertne tiek transportēta tukša, pilnu tvertni nav iespējams pārvadāt. Novietojot tvertni uz zemes gabala, to stabilizē ar hidrauliski darbināmu balstu, un vēlāk tiek pacelta transporta ass.

Uzpildīšana un iztukšošanai var notikt vienlaikus

Uzpildes un izvades atveres atrodas tvertnes pretējās pusēs, līdz ar to abas darbības var veikt neatkarīgi vienu no otras. Uzpildes un izvades atveru izvietojums kopā ar slīpo apakšdaļu nodrošina labu vircas cirkulāciju, nepieļaujot cieto nogulšņu izveidi.

Mobilo tvertni pievieno uz traktora apakšējā āķa; transporta ass ir hidrauliski nolaižama un aprīkota ar pneimatiskajām bremzēm. Iztukšošanas ventili kontrolē ar saspiestu gaisu.

Mobilā vircas tvertne Elefant šķidrajiem minerālmēsliem papildina vircas izvešanas un iestrādes iekārtas, kas ievērojami palielina darba ražīgumu un visa procesa efektivitāti.

Nepieciešamā un pieejamā šķidro organisko minerālmēslu daudzuma atšķirības kompensācijas

Tvertne tie novietota tā lauka malā, kur tiek iestrādāti minerālmēsli. Līdz ar to darba veicējam nav nepieciešams katrreiz veikt uzpildi ārpus lauka. Mobilā vircas tvertne tiek transportēta tukša, pilnu tvertni nav iespējams pārvadāt. Novietojot tvertni uz zemes gabala, to stabilizē ar hidrauliski darbināmu balstu, un vēlāk tiek pacelta transporta ass.

Uzpildīšana un iztukšošanai var notikt vienlaikus

Uzpildes un izvades atveres atrodas tvertnes pretējās pusēs, līdz ar to abas darbības var veikt neatkarīgi vienu no otras. Uzpildes un izvades atveru izvietojums kopā ar slīpo apakšdaļu nodrošina labu vircas cirkulāciju, nepieļaujot cieto nogulšņu izveidi.

Mobilo tvertni pievieno uz traktora apakšējā āķa; transporta ass ir hidrauliski nolaižama un aprīkota ar pneimatiskajām bremzēm. Iztukšošanas ventili kontrolē ar saspiestu gaisu.

Vieds iekārtas dizains

Konstrukcija ir izstrādāta, ņemot vērā iespējamos sarežģījumus, ko var izraisīt organisko minerālmēslu uzglabāšana. Tā ir izstrādāta, lai palīdzētu racionalizēt visu procesu. Izmantotie augstas stiprības materiāli apvienojumā ar eXtra STEEL line tehnoloģiju garantē ilgu mūsu iekārtu ekspluatāciju arī vissarežģītākajos apstākļos.

Vircas cirkulācija
Pateicoties vircas uzpildes cauruļu formai, uzpildot Elefant, virca automātiski cirkulē.
Transporta ass
Darba stāvoklī ass ir atgāzta, lai tā neskartos augsnes profilam zem tvertnes. Tvertne tiek fiksēta uz balstiem.
Apakšdaļai ir ķīļveida forma
Pateicoties ķīļveida formai, rodas ievērojami mazāk vircas nogulšņu tvertnes apakšdaļā nekā gludas apakšdaļas gadījumā.
Cauruļvada izvietojums
Uzpildes un izvades atveres atrodas tvertnes pretējās pusēs, līdz ar to abas darbības var veikt neatkarīgi vienu no otras.
Pielāgots sūknis
Elefant var tikt aprīkota ar savu sūkni intensīvai sajaukšanai un uzpildei.

Personalizēti klienta risinājumi

Varam izstrādāt un izgatavot pielāgotus risinājumus tieši Jums, lai iekārta atbilstu Jūsu prasībām.

 • Pielāgota uzpildes atveru atrašanās vieta, skaits un veids saskaņā ar klientu prasībām.
 • Pielāgota izvades atveru atrašanās vieta, skaits un veids saskaņā ar klientu prasībām.
 • Iespēja izvēlēties iekārtu ar sūkni, ja tvertnei tā nav.
 • Iespēja izvēlēties iekārtu bez sūkņa, ja tvertnei tas ir.
 • Intensīva sajaukšanas iespēja.

Personalizēti klienta risinājumi

Varam izstrādāt un izgatavot pielāgotus risinājumus tieši Jums, lai iekārta atbilstu Jūsu prasībām.

 • Pielāgota uzpildes atveru atrašanās vieta, skaits un veids saskaņā ar klientu prasībām.
 • Pielāgota izvades atveru atrašanās vieta, skaits un veids saskaņā ar klientu prasībām.
 • Iespēja izvēlēties iekārtu ar sūkni, ja tvertnei tā nav.
 • Iespēja izvēlēties iekārtu bez sūkņa, ja tvertnei tas ir.
 • Intensīva sajaukšanas iespēja.

Personalizēto klientu risinājumu piemēri

Aplūkojiet personalizētos un pielāgotos risinājumus, kas ir iespējami tvertnei Elefant.

Ar sūkņa komplektu
Sajaukšanu var veikt jebkurā laikā
Bez sūkņa komplekta
Sajaukšanā notiek, veicot uzpildi
Pielāgota cauruļu un atveru atrašanās vieta
Papildu piltuve
DN 200 iztulkošanas caurules ar papildu sūkšanas piltuvi

Tehniskie dati

Tehniskie parametri Vienība Elefant ZK 35 Elefant ZK 50
Tilpums m3 35 50
Ieteicamais vircas apjoms m3 8 – 14 14 – 20
Platums mm 2 500 2 550
Augstums mm 3 200 3 350
Garums mm 9 500 10 900
Uzpildīšanas caurules diametrs mm DN 150 DN 150
Uzpildes atveru skaits 1 gab. 1 1
Sūkšanas caurules diametrs mm DN 200 DN 200
Sūkšanas atveru skaits 1 gab. 1 1
Nepieciešamā traktora jauda 2 kW
HP
50 - 75
68 - 100
50 - 75
68 - 100
Traktora sakabes prasības – TBZ 3. kat.

Apakšējo sakabes savienojumu atstarpe
(alternatīva atstarpe)

mm

1010
(920)

1010
(920)

Traktora sakabes prasības – TBZ 3. kat.
Apakšējo sakabes savienojumu atveres diametrs sakabes tapskrūvēm (alternatīvs Ø)
mm

37,5
(29)

37,5
(29)

Traktora sakabes prasības - apakšējā sakabe Ø 50 mm
Apakšējās sakabes augstums
mm 600 - 650 600 - 650
Traktora sakabes prasības – apakšējā sakabe Ø 50 mm
Apakšējās sakabes tapskrūves atveres diametrs
mm 50 50
Maksimālais transportēšanas ātrums 3 km/h 20 20
Maksimālais pieļaujamais slīpums ° 6 6
Riepu izmērs – transportēšana   12,5/80-18 16PR 12,5/80-18 16PR
Riepas spiediens kPa 500 500
Bremžu veids / sadale / spiediens 1 kPa gaisa / divcauruļu / 8,5 gaisa / divcauruļu / 8,5
Bremžu izmēri   400/80 400/80
Hidraulisko kontūru skaits / spiediens bar 1 / 200 1 / 200
Hidrosavienojumu skaits / tips   1  / ISO 12,5 1  / ISO 12,5
Iekārtas svars kg 5 100 7 500


1 Vircas sadales komponenta montāža ir pielāgojama saskaņā ar klienta pieprasījumu.
2 Tvertnei bez sūkņa.
3 Transportēšana / bremžu sistēma: ievērojiet nacionālos tiesību aktus, kas piemērojami iekārtu transportēšanai pa sauszemes satiksmes ceļiem. Pārbaudiet tiesību aktus, kas ir spēkā attiecīgajā valstī, un noteikumus par maksimāli pieļaujamo kopējo masu un ass slodzi, kā arī par nepieciešamo bremžu sistēmas izmantojumu. Papildu jautājumu gadījumā, lūdzu, sazinieties ar mūsu tirdzniecības pārstāvi.

Piederumi

Sakabes varianti

3. kategorijas sakabe TBZ
Atvere apakšējā sakabē Ø 50 mm

Papildu aprīkojums

Tapskrūvju komplekts 2. kategorijas sakabei TBZ