Informācija par uzņēmumu

Sabiedrība Farmet a. s. ir Čehijas uzņēmums, kas dinamiski attīstās un nodarbojas ar lauksaimniecības tehnikas, jo īpaši augsnes apstrādei un sējai paredzēto mašīnu, izstrādi, ražošanu, pārdošanu un apkalpi, kā arī eļļas augu apstrādi un augu eļļas un dzīvnieku barības ražošanu.

Farmet zīmols:

  • kvalitatīvu un augstvērtīgu izstrādājumu ražošana
  • globāli konkurētspējīgi produkti
  • izmantojums ļoti produktīvos lauksaimniecības un ražošanas procesos


Produkti ar unikāliem tehniskajiem risinājumiem

Uzņēmuma produkti un tehnoloģijas tiek izstrādāti, Farmet speciālistiem cieši sadarbojoties ar gala klientiem, pētniecības institūtiem un augstskolām. Farmet zīmola produktus raksturo unikāli tehniskie risinājumi, no kuriem daudzi ir aizsargāti ar patentu. Turpmākās attīstības mērķis ir ne tikai uzlabot produktu kvalitāti un palielināt pievienoto vērtību, bet arī pilnveidot ražošanas tehnoloģijas, produktivitāti, darba drošības un vides aizsardzības pasākumus.


Pievienotās vērtības un konkurētspējas palielināšana

Ing. Karel Žďárský

Ievērojami ieguldījumi izstrādē un modernā ražotnē garantē turpmāko attīstību kvalitātes un jaunu produktīvu ražošanas tehnoloģiju jomā. Mūsu mērķis ir vēl vairāk paaugstināt ražojumu pievienoto vērtību un palielināt to konkurētspēju visos tirgos, uzlabot lietotāju komfortu un darba drošības un vides aizsardzības pasākumus.

Pakāpeniski veidojam globālu pārdošanas tīklu, kurā darbojas tirdzniecības pārstāvji un izplatītāji, kuri tostarp nodrošina arī servisa apkalpi un rezerves daļu piegādi. Farmet zīmola iekārtas un tehnoloģijas sekmīgi eksportējam lielākajā daļā Eiropas valstu, Āzijā un Ziemeļamerikā.

Pastāvīgi attīstām un pilnveidojam mūsu darbinieku komandu gan pētniecības un izstrādes, gan arī mārketinga, pārdošanas un klientu apkalpošanas jomā, kā arī ražotnē.

Arī turpmāk stiprināsim Farmet korporatīvo kultūru, koncentrējoties uz cieņu pret klientiem un jauninājumu veicināšanu.


Inž. Karels Žģārskis
ģenerāldirektors un valdes priekšsēdētājs