Systém rekuperace

Rekuperace energií představuje vysoce sofistikované řešení, kde teplo, které se uvolňuje během procesu lisování s extruzí, je využito pro předehřev vstupní suroviny v sekčním ohřívači, tím dochází k zvýšení výkonnosti technologie a snížení spotřeby elektrické energie.

Systém rekuperace obsahuje několikastupňový předehřev mačkané sóji, kde jsou jednotlivé stupně ohřívány systémem výměníků odpadního tepla z procesu lisování, který zabezpečuje využití odpadního tepla s vysokou účinností.

Chlazení výlisků

Cílem chlazení výlisků je dosáhnout vychlazení materiálu na skladovací teplotu. Chladiče vyráběné společností Farmet představují efektivní zařízení pro chlazení a odstranění přebytečné vlhkosti před skladováním. Díky jednoduché, avšak efektivní konstrukci zařízení představuje systém chlazení spolehlivé a funkční řešení chlazení výlisků. Součásti systému chlazení je napojení tohoto systému na systém rekuperace pro předehřev vstupní suroviny.

Předúprava semen

Správná příprava semen je důležitým předpokladem pro vysokou efektivitu navazující technologie. Předúprava je soubor operací obsahující čištění, mačkání a předehřev semen před extruzí a lisováním.

  • Čištění slouží jako ochrana technologie před poškozením, zvyšuje stabilitu procesu, zvyšuje životnost opotřebitelných součástí technologie a v neposlední řadě umožní dosažení lepších parametrů lisování.
  • V mačkači je narušena struktura semen, což zaručuje lepší přestup tepla v následném sekčním ohřívači a v procesu extruze.
  • Sekční ohřívač je součástí systému rekuperace, dochází v něm k předehřevu semen před extruzí a lisováním, a tím i k zvýšení výkonnosti celé technologie a úsporám spotřeby elektrické energie v procesu lisování s extruzí.

Lisy FS 4015

Lis FS 4015 nabízí zcela nové dimenze ve zpracovatelských kapacitách olejnatých semen. Vysoká efektivita, vysoká odolnost pracovních částí lisu a snadná obsluha, to jsou jedny z mnoha dalších předností tohoto vysokokapacitního lisu, ve kterém je maximálně využito našich 25 let zkušeností v oboru. Lis je vyroben nejmodernějšími výrobními postupy, např. pokročilé naváření povrchu pracovních částí a využití 1D a 3D modelování procesů v lise pro optimalizování šnekové geometrie.

Extrudéry FE 4000

Extrudér FE 4000 je náš špičkový produkt, který je ve spojení s velkokapacitním lisem FS 4015 určen pro technologie lisování s extruzí. V průběhu návrhu jsme využili veškerých dosavadních zkušeností z procesu extruze. Moderní design a důraz na maximální funkčnost a kvalitu zpracování, to jsou hlavní přednosti tohoto stroje.

Extrudér je schopný v pracovní jednotce stlačit materiál pod vysokým tlakem a ohřát ho na vysokou teplotu. Po opuštění pracovní jednotky extrudéru dochází k expanzi, a tím i narušení buněčných struktur, což umožňuje zvýšení efektivity lisování, zároveň dochází k eliminaci nežádoucích antinutričních látek.

Filtrace a skladování oleje

Technologie filtrace nabízená společností Farmet nabízí efektivní způsob oddělování mechanických nečistot ze surového oleje. Před procesem filtrace je odseparována z oleje část nečistot v centrálním separátoru, tím se výrazně zvýší výkonnost filtrace.

Celý proces filtrace probíhá automaticky. Pro řízení technologie automatické filtrace je využíván inteligentní řídící systém FIC - Farmet Intelligent Control a jeho funkce FILTER OPTIMAL, jde o systém nastavení a optimalizace podmínek pro přechod mezi jednotlivými fázemi filtrace.

Sušení extrudátu

Optimální proces sušení extrudátu před lisováním zabezpečuje maximální výtěžnost oleje. Optimální doba zdržení a optimální teplota sušení zaručuje nejen požadované snížení vlhkosti tak, aby se zvýšila efektivita lisování, ale také se minimalizuje negativní vliv na krmivářskou hodnotu výlisků. Odpadní teplo ze sušícího zařízení je napojeno na systém rekuperace, tím je využita část energie vynaložená na sušení zpět pro předehřev semen.

Lisovna sóji - jednostupňové lisování s extruzí

Jedná se o vysoce efektivní způsob zpracování sóji kombinující technologie extruze s technologií mechanického lisování. Extrudéry jsou s výhodou použity pro zvýšení efektivity lisování, kdy v procesu extruze dochází k ohřátí semen, k rozbití buněk a uvolnění tuků, které pak usnadňují proces lisování. Pro technologii lisování sóji získáte veškerý engineering a další služby jako jsou technická podpora a servis.

S naší technologií získáte:

  • Hexan Free technologie
  • Mechanický způsob získávání oleje
  • Produkce sójových výlisků jako možná náhrada GMO sójových extrahovaných šrotů
  • Vysoká energetická účinnost díky vysoce sofistikovanému systému rekuperace energií
  • Pokročilý systém řízení procesu díky „Farmet Intelligent Control“
  • Kontrola procesních parametrů díky nadstavbě „Management lisovny“