Crosskill труба CR 76/1943/C40/2xM8

Crosskill труба CR 76/1943/C40/2xM8

Бүтээгдэхүүн оруулах:
3011293
Гарчигт байгаа ууган дугаар:
3004842 3010080
Энэ эд анги нь дараах машин хэрэглэж болно:
  • Жин:
    42.59 Кг