Пластическая смазка KP2P-20Likx 400kg

Пластическая смазка KP2P-20Likx 400kg

Бүтээгдэхүүн оруулах:
m11442
Энэ эд анги нь дараах машин хэрэглэж болно:
  • Жин:
    0.00 Кг