Jeśli podoba ci się ta maszyn, napisz do nas.
Jestem zainteresowany maszyną

1

Strefa spulchniania śladów kół ciągnika. Idealne spulchnienie śladów kół ciągnika eliminuje nierównomierne wschody roślin po siewie.

2

Strefa spulchniania śladów kół zbiornika. Idealne spulchnienie śladów kół ciągnika eliminuje nierównomierne wschody roślin po siewie.

3

Strefa tworzenia łoża siewnego i aplikacji nasion. Talerzowe redlice wysiewające (V dyski) skutecznie tworzą łoże siewne i precyzyjnie układają nasiona na żądaną głębokość. Dzięki wysokiemu dociskowi do 70% masy maszyny można przenieść na redlice. Zagęszczone łoże siewne i dyski wysiewające V zapewniają doskonały kontakt nasion z glebą i wodą glebową.

4

Strefa bocznego dogniatania rządków nasion. Koło kopiujące ugniata rowek w kształcie litery V z ziarnem, co powoduje, że gleba ściska ziarno z boków. Nad nasionami pozostaje spulchniona przestrzeń umożliwiająca łatwe wschody roślin.

5

Strefa przykrywania nasion i wyrównywania gleby. Zintegrowany zagarniacz prętowy zapewnia doskonałe przykrycie nasion i precyzyjne wyrównanie powierzchni gleby.

 Modulární secí stroj Falcon SW

1 2
3

 

  1. Spulchnianie śladów kół traktora
  2. Oś transportowa
  3. Dwu-talerzowa sekcja siewna

 Modułowy wóz siewny Falcon SW

1 2
3

 

  1. Możliwość umieszczenia opcjonalnej sekcji wstępnie przygotowującej
  2. Oś transportowa
  3. Opcjonalna sekcja tylna przez TBZ

Kilka technologii siewu i przygotowywania gleby za pomocą tej samej maszyny

Falcon SW to modułowy nośnik składający się z jednokomorowego zasobnika o pojemności 4 m3 (lub dwukomorowego zasobnika o pojemności 6 m3), dozownika, wentylatora, prostej osi transportowej, jednostki sterującej i przede wszystkim trzypunktowego zaczepu, przez który można podłączać różne zawieszone urządzenia. Do nośnika Falcon SW można przyłączyć sekcję siejącą o dużej szerokości roboczej do siewu roślin wąskorzędowych, zawieszony siewnik do siewu roślin szerokorzędowych i zawieszony spulchniacz do pasowej uprawy gleby Strip-Till.

Falcon SW można ponadto wyposażyć w opcjonalną sekcję wstępnie przygotowującą, podobnie jak siewnik modułowy Falcon. Sekcje można dowolnie zmieniać w zależności od wybranej technologii.

Falcon SW to modułowy nośnik składający się z jednokomorowego zasobnika o pojemności 4 m3 (lub dwukomorowego zasobnika o pojemności 6 m3), dozownika, wentylatora, prostej osi transportowej, jednostki sterującej i przede wszystkim trzypunktowego zaczepu, przez który można podłączać różne zawieszone urządzenia. Do nośnika Falcon SW można przyłączyć sekcję siejącą o dużej szerokości roboczej do siewu roślin wąskorzędowych, zawieszony siewnik do siewu roślin szerokorzędowych i zawieszony spulchniacz do pasowej uprawy gleby Strip-Till.

Falcon SW można ponadto wyposażyć w opcjonalną sekcję wstępnie przygotowującą, podobnie jak siewnik modułowy Falcon. Sekcje można dowolnie zmieniać w zależności od wybranej technologii.

Zawieszone urządzenia

Sekcja do siewu o dużej szerokości do siewu roślin wąskorzędowych
Sekcja siewna charakteryzuje się prostotą i dużą szerokością roboczą. W połączeniu z Falcon SW zapewnia wysoką wydajność pracy przy siewie popularnych roślin wąskorzędowych (zboża, rzepak, rośliny strączkowe itp.) Umożliwia jednoczesny, niezależny wysiew 2 roślin. Rozstaw redlic wynosi 12,5 cm z możliwością przełączenia na 25 cm, lub 15 cm z możliwością przełączenia na 30 cm.
Zawieszony siewnik do siewu roślin szerokorzędowych
Jednostki wysiewające do siewy roślin szerokorzędowych (np. kukurydza i słonecznik) w połączeniu z aplikacją nawozu z modułowego nośnika Falcon SW zapewnią siew i jednoczesną aplikację nawozu podczas jednej operacji. Aplikacja nawozu jest zapewniona przez dwa aplikatory do aplikacji nawozu z obu stron rośliny. Warianty: 6 - 12 rzędów
Zawieszony spulchniacz do pasowej uprawy gleby Strip-Till.
Spulchniacz Strip-Till w połączeniu z Falcon SW umożliwia uprawę gleby w pasach (technologia STRIP TILL), które m.in. mają duży wpływ na zapobieganie erozji. Przy pasowej uprawie gleby cała gleba jest uprawiana w pasach do głębokości 35 cm. Do spulchnionych pasów można jednocześnie aplikować nawóz przy nawożeniu okresowym.

Prosta obsługa

Dzięki zminimalizowaniu punktów regulacji i smarowania zarówno obsługa jak również późniejsze utrzymanie sprowadza się do bardzo prostych czynności, które może zrobić każdy.

  • Łatwe nastawienie głębokości siewu, nacisku redlic i dawki wysiewu.
  • Prosty elektroniczny system z intuicyjną obsługą.
  • Minimum miejsc regulacji.
  • Minimum punktów smarowania.
Doskonałe kopiowanie terenu
Elastyczna konstrukcja ramy doskonale tłumi wstrząsy i kopiuje teren.
Detail TBZ
Prosta agregacja tylnej sekcji przez TBZ (sekcje można łatwo wymieniać).
Pojemny zasobnik
Jednokomorowy zasobnik
Detail bocznych uchwytów przedniej sekcji
Możliwość agregacji przedniej sekcji:
Agregacja z traktorem
Agregacja do dolnych ramion zaczepu TBZ.
Noga do parkowania
2 wężowe hamulce powietrzne

Redlice siewne zamontowane na równoległoboku

Dzięki zamocowaniu redlic siewnych na równoległoboku zapewnione jest doskonałe kopiowanie terenu.

Każda z redlic siewnych zamocowana jest samodzielnie. Dzięki dokładnemu prowadzeniu głębokości siewu zapewnione jest równomierne wschodzenie nasion.

Docisk redlic siewnych jest płynnie regulowany hydraulicznie, głębokość siewu można w prosty sposób szybko ustawić za pomocą czopu.

Redlice siewne zamontowane na równoległoboku

Dzięki zamocowaniu redlic siewnych na równoległoboku zapewnione jest doskonałe kopiowanie terenu.

Każda z redlic siewnych zamocowana jest samodzielnie. Dzięki dokładnemu prowadzeniu głębokości siewu zapewnione jest równomierne wschodzenie nasion.

Docisk redlic siewnych jest płynnie regulowany hydraulicznie, głębokość siewu można w prosty sposób szybko ustawić za pomocą czopu.

Minimalny rozstaw rzędów 12,5 cm 
Głębokość robocza  0 - 70 mm
Maksymalny docisk  30 - 120 kg
Prędkość robocza do 20 km/godz.
Zintegrowany zagarniacz tak
Siew dwóch roślin tak

Parametry techniczne

Parametry techniczne Jednostki Falcon SW
Szerokość robocza
1) wysiew wąskorzędowy (zboża)
2) wysiew rzepaku w technologii STRIP
3) wysiew szerokorzędowy
4) STRIP-TILL

mm
mm
szt.
szt.

aż 9 000
aż 8 000
aż 12 rzędów
aż 8 rzędów
Szerokość transportowa mm do 4 000 1
Wysokość transportowa mm  1
Łączna długość maszyny mm 1
Głębokość robocza mm 1
Pojemność zbiornika bez nawożenia l 4 000
Pojemność zbiornika z nawożeniem
(podział 40:60)
l 6 000
Wysokość napełniania zbiornika mm 2 650
Rozmiar otworu napełniającego bez nawożenia /
z nawożeniem
m 2 x 0,52 /
1,2 x 0,52
Docisk redlic wysiewających kg aż 120 kg
Średnica talerza wysiewającego redlica dwu-talerzowa / koła dociskowego mm 355 / 340
Średnica talerzy wysiewających mm 355
Wydajność powierzchniowa ha/godz. 1
Ciągnik kW
HP
1
Prędkość robocza km/godz. 10 – 20
Maksymalna prędkość transportowa 3 km/godz. 25
Maksymalne pokonywane nachylenie ° 6
Rozmiar opon - transport   700/50-22,5
Typ hamulca / rozprowadzenie 2, 3   powietrze / dwu wężowy
Potrzebne ciśnienie 2 kPa 8,5
Liczba obwodów hydraulicznych / typ bar 4 / 200
Liczba hydro-złączy / typ   6 / ISO 12,5
Bezciśnieniowe powrotne prowadzenie (maks. 5 bar)   1 / ISO 20
Przepływ oleju hydraulicznego wentylatora l/min 30 - 40
Przepływ oleju do sterowania maszyną l/min 50 - 60
Wymóg odnośnie układu elektrycznego   12 V DC / 40 A
Wymogi odnośnie zaczepu traktora   TBZ kat. 3
Masa maszyny kg 1


1 Zależy od typu podłączonej sekcji wstępnie przygotowującej i sekcji tylnej.
2 Alternatywa hamulca hydraulicznego / ciśnienie robocze 130 ± 5 bar.
3 Transport / układ hamulcowy: Należy przestrzegać krajowych przepisów dotyczących transportu maszyn na drogach publicznych. Należy sprawdzić przepisy obowiązujące w danym kraju oraz przepisy dotyczące maksymalnej dopuszczalnej masy całkowitej i obciążenia osi, jak również dotyczące ewentualnej konieczności użycia układu hamulcowego. W razie dalszych pytań prosimy o kontakt z naszym przedstawicielem handlowym.

Szeroki wybór wariantów sekcji roboczych

Można wybierać z szerokiej oferty wariantów w każdej sekcji roboczej w zależności od wybranej technologii siewu czy uprawy gleby z nawożeniem. Można wybrać wielkość zasobnika, sekcję wstępnie przygotowującą, sekcję siewu i sekcję do uprawy gleby.

Zbiornik

Pojemny zasobnik
Zasobni o pojemności 4 m3, na zamówienie można dostarczyć dwukomorowy zasobnik o pojemności 6 m3 z podziałem nasion i nawozu 60:40.

Tylna sekcja

Podłączenie przez zaczep trzypunktowy kat. 3.

Dwu-talerzowa sekcja siewna (rozstaw 125 / 150 mm), nawet do szerokości roboczej 9 metrów
Rozstaw 125 / 150 mm – odpowiednia do siewu zbóż, roślin strączkowych.

Dwu-talerzowa sekcja siewna (rozstaw 250 / 300 mm), nawet do szerokości roboczej 8 metrów
Rozstaw 250 / 300 mm – w połączeniu ze wstępnie przygotowująca trzyrzędową sekcją STRIP TILL jest odpowiednia do pasowej uprawy gleby, siew z możliwością nawożenia w jednej linii na głębokość do 200 mm. Idealna do siewu rzepaku ozimego.

Dwu-talerzowa sekcja siewna (rozstaw 375 mm), nawet do szerokości roboczej 8 metrów
Rozstaw 375 mm – w połączeniu ze wstępnie przygotowująca dwurzędową sekcją STRIP TILL jest odpowiednia do pasowej uprawy gleby, siew z możliwością nawożenia w jednej linii na głębokość do 300 mm. Odpowiednie do siewu rzepaku ozimego i specjalnych roślin.

Precyzyjny siew roślin szerokorzędowych, szerokość robocza 6 / 8 / 12 rzędów przy rozstawie 70 / 75 cm
Do siewu roślin szerokorzędowych (kukurydza słonecznik). Z możliwością nawożenia z obu stron rzędu.

Pasowa uprawa gleby Strip-Till z aplikacją sezonowego nawozu
Technologia pasowej uprawy gleby głębokim spulchnianiem do głębokości 35 cm z aplikacją nawozu do strefy korzeniowej. Rozstaw 75 cm.

Sekcja wstępnie przygotowująca

Modułowy wóz siewny Falcon SW umożliwia pracę bez przedniej sekcji wstępnie przygotowującej. Na życzenie można agregować sekcje wstępnie przygotowujące

Wstępnie przygotowująca sekcja talerzowa do uprawy gleby na całej powierzchni
Uniwersalna sekcja robocza, uprawa gleby do głębokości łoża siewnego, maksymalnie 100 mm. Możliwość kombinacji z przednią włóką łopatkową Flexi-board.

Flexi-board - przednia włóka łopatkowa
Do równomiernego rozprowadzenia grud i resztek roślinnych w całej szerokości roboczej maszyny. Rozrzucenie większych grud pod koła wału.

Wstępnie przygotowująca 4-rzędowa sekcja dłutowa do uprawy gleby na całej powierzchni
Odpowiednia w szczególności do wilgotnych warunków - siew jary.

Wstępnie przygotowująca 2-rzędowa sekcja dłutowa, rozstaw 375 mm do technologii STRIP-TILL + wał talerzowy, średnica 580 mm
Pasowe spulchnianie z możliwością nawożenia nawozami sypkimi na głębokość do 300 mm.

Zalecane kombinacje modułowego wozu siewnego Falcon SW

  Główne rośliny Przednia sekcja wstępnie przygotowującej Tylna sekcja wysiewająca lub uprawiająca Możliwość nawożenia
 Zboża zboża
rośliny strączkowe
 bez sekcji wstępnie przygotowującej
sekcja talerzowa
sekcja talerzowa + Flexi-board
Flexi-board
4-rzędowa sekcja dłutowa
Dwutalerzowa sekcja wysiewająca do wysiewu rośnik wąskorzędowych
(roztaw 12,5 / 15 cm)
NIE
 Kukurydza kukurydza
słonecznik
bez sekcji wstępnie przygotowującej
sekcja talerzowa
sekcja talerzowa + Flexi-board
Flexi-board
4-rzędowa sekcja dłutowa
precyzyjny siew roślin szerokorzędowych
(rozstaw 70 / 75 cm) 
TAK
 Rzepak  rzepak ozimy

sekcja dłutowa STRIP
(rozstaw 25 / 30 cm)
sekcja dłutowa STRIP
(rozstaw 37,5 cm)

dwutalerzowa sekcja wysiewająca z wysiewem w linii uprawy gleby
(rozstaw 25 / 30 cm lub 37,5 cm)
TAK
 Strip-till

 Podstawowa uprawa gleby dla roślin szerokorzędowych:

kukurydza
słonecznik

bez sekcji wstępnie przygotowującej Pasowa uprawa gleby STRIP-TILL i aplikacja nawozu do strefy magazynowej
(rozstaw 75 cm)
TAK

Akcesoria

Jednostki wyświetlające

BASIC-Terminal
Wyposażenie  
Wymiary ekranu 5,7" 
ISO-BUS OK
Sterowanie czujnikami przepływu nasion OK
Odczytywanie poziomu leju OK
Odczytywanie obrotów wentylatora OK
Odczytywanie obrotów dozownika OK
Odczytywanie obrotów silnika OK
Liczba silników (do dozowania) 3
Sterowanie klapkami rzędów siewnych OK
Wyświetlanie pozycji sekcji siewnej OK
Sterowanie oświetleniem roboczym OK
Sterowanie oświetleniem w leju OK
Sterowanie znacznikami OK
Sterowanie znacznikami przedwschodowymi OK
Dodanie wysiewanej porcji podczas pracy OK
Mikro wysiew OK
Uruchomionych ekranów jednocześnie 1
Wejście na kamery x
Modem GSM x

 

Można używać w siewnikach: Falcon COMPACT, Falcon PRO Basic, Falcon 3 PRO, Falcon 4 FIX PRO

COMFORT-Terminal
Wyposażenie  
Wymiary ekranu 10,4"
ISO-BUS OK
Sterowanie czujnikami przepływu nasion OK
Odczytywanie poziomu leju OK
Odczytywanie obrotów wentylatora OK
Odczytywanie obrotów dozownika OK
Odczytywanie obrotów silnika OK
Liczba silników (do dozowania) 3
Sterowanie klapkami rzędów siewnych OK
Wyświetlanie pozycji sekcji siewnej OK
Sterowanie oświetleniem roboczym OK
Sterowanie oświetleniem w leju OK
Sterowanie znacznikami OK
Sterowanie znacznikami przedwschodowymi OK
Dodanie wysiewanej porcji podczas pracy OK
Mikro wysiew OK
Uruchomionych ekranów jednocześnie 1
Wejście na kamery x
Modem GSM x

Müller Elektronik: ISOBUS DRILL-Controller

TOUCH800®
Wyposażenie  
Wymiary ekranu 8"
ISO-BUS OK
Sterowanie czujnikami przepływu nasion OK
Odczytywanie poziomu leju OK
Odczytywanie obrotów wentylatora OK
Odczytywanie obrotów dozownika OK
Odczytywanie obrotów silnika OK
Liczba silników (do dozowania) 3
Sterowanie klapkami rzędów siewnych OK
Wyświetlanie pozycji sekcji siewnej OK
Sterowanie oświetleniem roboczym OK
Sterowanie oświetleniem w leju OK
Sterowanie znacznikami OK
Sterowanie znacznikami przedwschodowymi OK
Dodanie wysiewanej porcji podczas pracy OK
Mikro wysiew OK
Uruchomionych ekranów jednocześnie 2
Wejście na kamery OK
Modem GSM x

Müller Elektronik: ISOBUS DRILL-Controller

TOUCH1200®
Wyposażenie  
Wymiary ekranu 12,1"
ISO-BUS OK
Sterowanie czujnikami przepływu nasion OK
Odczytywanie poziomu leju OK
Odczytywanie obrotów wentylatora OK
Odczytywanie obrotów dozownika OK
Odczytywanie obrotów silnika OK
Liczba silników (do dozowania) 3
Sterowanie klapkami rzędów siewnych OK
Wyświetlanie pozycji sekcji siewnej OK
Sterowanie oświetleniem roboczym OK
Sterowanie oświetleniem w leju OK
Sterowanie znacznikami OK
Sterowanie znacznikami przedwschodowymi OK
Dodanie wysiewanej porcji podczas pracy OK
Mikro wysiew OK
Uruchomionych ekranów jednocześnie 5
Wejście na kamery OK
Modem GSM OK

Müller Elektronik: ISOBUS DRILL-Controller

x Nie można dokupić
OK W standardowym wyposażeniu