Jeśli podoba ci się ta maszyn, napisz do nas.
Jestem zainteresowany maszyną

 

1

Strefa uprawy międzyrzędzi. Głębokość spulchniania 2 - 10 cm. Szerokość uprawianego pasa można dostosować do warunków i upraw (kukurydza, słonecznik, rzepak itp.) Do uprawy można użyć różnych narzędzi roboczych.

2

Strefa aplikowania nawozu. Płynny nawóz jest dozowany w spulchnionych międzyrzędziach.

Pielnik z nawożeniem nawozami płynnymi Kultis jest przeznaczony do spulchniania i napowietrzania przestrzeni pomiędzy rzędami roślin i jednoczesnej aplikacji nawozów płynnych do strefy korzeniowej roślin.

Spulchnianie gleby bez uszkadzania rzędów kukurydzy

Kultywator jest konstrukcyjnie zaprojektowany jako półzawieszany z dwoma kierowanymi kołami podporowymi. Organami roboczymi są redlice strzałkowe na słupicach, które są zamocowane do ramy na równoległoboku i które są zabezpieczone sprężyną przed przeciążeniem. Każda redlica prowadzona jest kołem podporowym a na skraju znajdują się redlice wyposażone w regulowany krój do lepszego oddzielania i spulchniania gleby. Kultywator wyposażony jest w centralny zbiornik na nawozy płynne, pompę, filtrację i rozprowadzenie, które doprowadza nawóz do gleby do korzeni roślin.

Jednostka pieląca jest zaprojektowana z zachowaniem wystarczających wymiarów również do ciężkich i kamienistych gleb. Kroje tarczowe na bokach redlic pozwalają uniknąć uszkodzenia roślin a w glebach ciężkich pomagają w lepszym odcięciu uprawianego pasa bez uszkadzania rzędów kukurydzy. Równoległobok z kołem podporowym i sprężyną zabezpieczającą pozwala na kopiowanie gleby w całej szerokości roboczej maszyny.

Ramę kultywatora z nawożeniem tworzy masywny profil wyposażony w hydrauliczne elementy sterowania do łatwego składania do pozycji transportowej. Rama kultywatora wyposażona jest w koła podporowe. Organy robocze zamocowane są do ramy za pomocą zacisków, które umożliwiają płynne przestawienie odległości między rzędami z  70 cm na 75 cm.

Pielnik z nawożeniem nawozami płynnymi Kultis jest przeznaczony do spulchniania i napowietrzania przestrzeni pomiędzy rzędami roślin i jednoczesnej aplikacji nawozów płynnych do strefy korzeniowej roślin.

Spulchnianie gleby bez uszkadzania rzędów kukurydzy

Kultywator jest konstrukcyjnie zaprojektowany jako półzawieszany z dwoma kierowanymi kołami podporowymi. Organami roboczymi są redlice strzałkowe na słupicach, które są zamocowane do ramy na równoległoboku i które są zabezpieczone sprężyną przed przeciążeniem. Każda redlica prowadzona jest kołem podporowym a na skraju znajdują się redlice wyposażone w regulowany krój do lepszego oddzielania i spulchniania gleby. Kultywator wyposażony jest w centralny zbiornik na nawozy płynne, pompę, filtrację i rozprowadzenie, które doprowadza nawóz do gleby do korzeni roślin.

Jednostka pieląca jest zaprojektowana z zachowaniem wystarczających wymiarów również do ciężkich i kamienistych gleb. Kroje tarczowe na bokach redlic pozwalają uniknąć uszkodzenia roślin a w glebach ciężkich pomagają w lepszym odcięciu uprawianego pasa bez uszkadzania rzędów kukurydzy. Równoległobok z kołem podporowym i sprężyną zabezpieczającą pozwala na kopiowanie gleby w całej szerokości roboczej maszyny.

Ramę kultywatora z nawożeniem tworzy masywny profil wyposażony w hydrauliczne elementy sterowania do łatwego składania do pozycji transportowej. Rama kultywatora wyposażona jest w koła podporowe. Organy robocze zamocowane są do ramy za pomocą zacisków, które umożliwiają płynne przestawienie odległości między rzędami z  70 cm na 75 cm.

Ekonomiczne powody aplikacji nawozów - szybki zwrot inwestycji

W konwencjonalnej technologii uprawy wykorzystanie aplikowanego azotu wynosi 50-60 %. Klasycznie aplikowany nawóz roślin w uprawach kukurydzy i słonecznika zwiększa koszty i nie jest skuteczny.

Korzyści z zastosowania kultywatora Kultis:

 • Kultywatorowanie z aplikacją nawozów płynnych pozwala na zmniejszenie dawki fosforu i azotu o 30-50%.
 • Kultywator Kultis usuwa wschodzące chwasty w międzyrzędziach upraw kukurydzy.
 • Redliczki doskonale spulchniają i napowietrzają glebę.
 • Ewentualne kruszenie skorupy powierzchniowej, szczególnie na glebach podatnych na zaskorupianie jest bardzo efektywne.

Wytrzymała konstrukcja

Wytrzymała rama jest gwarancją długiej żywotności kultywatora również w najcięższych warunkach.

 • Szerokość robocza maszyny to 6 i 8 rzędów.
 • Dwa obrotowe koła podporowe.
 • Łatwe manewrowanie.
 • Wytrzymała rama.
 • Wystarczająco mocny nawet do ciężkich i kamienistych gleb.
Wytrzymały profil ramy
Ramę kultywatora z nawożeniem tworzy masywny profil wyposażony w hydrauliczne elementy sterowania do łatwego składania do pozycji transportowej.
Redlice strzałkowe
Organem roboczym są redlice strzałkowe zamocowane na słupicach.
Koła podporowe
Kultywator jest konstrukcyjnie zaprojektowany jako półzawieszany z dwoma kierowanymi kołami podporowymi.
Zbiornik na nawozy płynne
Kultywator wyposażony jest w centralny zbiornik na nawozy płynne, pompę, filtrację i rozprowadzenie, które doprowadza nawóz do gleby do korzeni roślin.
Koło podporowe redlicy
Redlica jest prowadzona za pomocą koła podporowego.

Prosta obsługa

Dzięki zminimalizowaniu punktów regulacji i smarowania zarówno obsługa jak również późniejsze utrzymanie sprowadza się do bardzo prostych czynności, które może zrobić każdy.

 • Łatwe ustawianie.
 • Minimum miejsc regulacji.
 • Minimum punktów smarowania.

Prosta obsługa

Dzięki zminimalizowaniu punktów regulacji i smarowania zarówno obsługa jak również późniejsze utrzymanie sprowadza się do bardzo prostych czynności, które może zrobić każdy.

 • Łatwe ustawianie.
 • Minimum miejsc regulacji.
 • Minimum punktów smarowania.

Inteligentnie rozwiązana konstrukcja maszyny

Kroje tarczowe
Kroje tarczowe na bokach redlic pozwalają uniknąć uszkodzenia roślin, a w ciężkich glebach pomagają w lepszym odcięciu uprawianego pasa bez uszkadzania rzędów kukurydzy.
Płynne przestawienie odległości między rzędami
Organy robocze zamocowane są do ramy za pomocą zacisków, które umożliwiają płynne przestawienie odległości między rzędami z 70 cm na 75 cm.
Kopiowanie powierzchni pola
Równoległobok z kołem podporowym i sprężyną zabezpieczającą pozwala na kopiowanie gleby w całej szerokości roboczej maszyn.

Parametry techniczne

Parametry techniczne Jednostki Kultis 6 Kultis 8
Liczba rzędów szt. 6 8
Odległość między rzędami mm 700 - 750 700 - 750
Szerokość transportowa mm 3 000 3 000
Pojemność zbiornika l 1 350 1 350
Ciągnik 1 kW
HP
55
75
75
100
Prędkość robocza km/godz. 8 - 12 8 - 12


1 Zalecany ciągnik, rzeczywista siła uciągu może się znacząco różnić w zależności od głębokości uprawy, warunków glebowych, nachylenia terenu, zużycia organów roboczych i ich wyregulowania.

Akcesoria