Líbí se Vám tento stroj? Napište nám.
Mám zájem o stroj

1

Zóna urovnania povrchu pôdy. Možno výhodne využiť v predsejbovej príprave.

2

Zóna kyprenia. Hĺbka kyprenia 4 – 15 cm. Kypriace dláta s optimalizovanou geometriou v štyroch radoch s malým výsledným rozstupom zaistia veľmi jemné celoplošné prekyprenie a intenzívne premiešanie pôdy s rastlinnými zvyškami.

3

Zóna urovnania hroblí. Urovnávacie disky tiež zvyšujú  zapravenie rastlinných zvyškov.

4

Zóna drvenia hrúd a spätného utuženia pôdy. Optimálne spätné utuženie pôdy zaisťuje dobré vsiakanie zrážok a vzlínanie pôdnej vlahy na povrch.

 Kyprič Fantom

1 2 3
4

 

  1. Hydraulicky ovládaný predný flexi-board smyk pre urovnanie povrchu pôdy a rozbitie hrúd pred vlastním spracovaním.
  2. Voliteľné pracovné orgány v 4 radoch.
  3. Zadné usmerňovacie disky umiestnené za pracovnými orgány pred radom valcov s úlohou urovnať povrch pôdy pred valcami sú jednoducho výškovo nastaviteľné.
  4. Voliteľné zadné valce do rôznych podmienok.

Technické parametre

Technické parametre  Jednotky Fantom
1250 CLASSIC
Pracovná šírka mm 12 500
Transportná šírka mm 3 000
Transportná výška mm  
Celková dĺžka stroje mm 8 220 
Pracovná hĺbka mm 0 - 150
Počet radlíc ks 64
Rozstup radlíc mm 190
Počet radov radlíc ks 4
Rostup radov mm 595 - 620 
Odisťovacia sila radlíc kg 310
Svetlosť rámu mm  570
Pracovný výkon ha/h 10,0 - 15,0
Ťažný prostriedok 1 kW
HP
330 - 440
450 - 675
Pracovná rýchlosť km/h 8 – 12
Maximálna prepravná rýchlosť 3 km/h 20
Maximálna svahová dostupnosť ° 6
Počet hydraulických okruhov / tlak bar bar 4 / 200 
Počet hydrospojek / typ   8 / ISO 12,5 
Počet hydrospojek / typ   čep Ø 50, 70 mm; koule K80
Hmotnosť stroja 2 kg 11 220


1 Odporúčaný ťažný prostriedok, skutočná ťahová sila sa môže výrazne meniť podľa hĺbky spracovania, pôdnych podmienok, svahovitosti pozemku, opotrebenia pracovných orgánov a ich nastavením.
2 Závisí na type použitého valca.
3 Preprava / brzdová sústava: Dodržiavajte národné ustanovenia platné pre prepravu strojov po verejných komunikáciách. Overte si zákonné ustanovenia platné v danej krajine a predpisy o maximálnych prípustných celkových hmotnostiach a zaťaženie náprav a tiež o nevyhnutnom prípadnom použití brzdovej sústavy. Ak máte ďalšie otázky, kontaktujte nášho obchodného zástupcu.

PS - polonesený sklápaný stroj

Příslušenství

Valce

Diskový valec
Priemer 580 mm
Hmotnosť 220 kg/m
LTX valec
Priemer 586 mm
Hmotnosť 200 kg/m
Rúrkový valec
Priemer 510 mm
Hmotnosť 90 kg/m

Veľmi dôležitá je správna voľba typu zadného valca, ktorý sa veľkou mierou podieľa na výslednej kvalite spracovania. Valec pôdu spätne utuží a ďalej rozdrobí a urovná. Výber typu valca závisí od typu pôdy a spôsobu používania stroja.

Valec Rúrkový
TR
LTX  Diskový
SDR
Drobenia ●●○○  ●●○○ ●●●○
Utláčanie ●●●○ ●●●● ●●●●
Hĺbkové vedenie ●●●○ ●●●● ●●●●
Odolnosť proti upchatiu ●○○○  ●●●○ ●●●○
Vhodnosť do kamenitých pôd ●●●○  ●●●○ ●●●○
Vhodnosť do mokrých pôd ●○○○  ●●●● ●●●●
Ťažké pôdy ●●○○ ●●●● ●●●●
Stredné pôdy ●●●○  ●●●● ●●●●
Ľahké pôdy ●●●●  ●●●○ ●●●○

Dláto

Dláto 50 MULTICARBIDE
Šírka radlice 50 mm
Tvrdosť telesa radlice  až 55 HRC
Tvrdosť SK plátku  až 92 HRA
Tvrdosť návaru  až 60 HRC
Životnosť radlice + 400-600 %
Dláto 50 MULTICARBIDE PRO
Šírka radlice 50 mm
Tvrdosť telesa radlice  až 50 HRC
Tvrdosť SK plátku  až 92 HRA

 

Dostupnosť: 5/2019

Dláto 40 CARBIDE s výmennými krídlami
Šírka radlice 280 mm
Šírka tela radlice 43 mm 
Hrúbka radlice 6 mm 
Tvrdosť telesa 50 HRC
Tvrdosť SK ostria až 92 HRA 

Na celoplošné podrezanie