Líbí se Vám tento stroj? Napište nám.
Mám zájem o stroj

1

Zóna kyprenia stôp kolies traktora. Dokonalé prekyprenie koľají eliminuje nerovnomerné vzchádzanie rastlín po sejbe.

2

Zóna kyprenia stôp kolies zásobníkového voza. Dokonalé prekyprenie koľají eliminuje nerovnomerné vzchádzanie rastlín po sejbe.

3

Zóna tvorby osivového lôžka a ukladania osiva. Dvojdiskové výsevné pätky účinne vytvárajú utužené osivové lôžko (V drážku) a precízne ukladajú osivo do požadovanej hĺbky. Vďaka vysokému prítlaku možno na výsevné pätky preniesť až 70 % hmotnosti celého stroja. Utužené osivové lôžko a V drážka zaisťujú výborný kontakt osiva s pôdou a pôdnou vodou.

4

Zóna bočného pritlačenia osiva. Kopírovacie koliesko stlačí V drážku s osivom, vďaka čomu dôjde k bočnému pritlačeniu osiva k pôde. Nad osivom zostáva kyprý priestor pre ľahké vzchádzanie rastlín.

5

Zóna zakrytia osiva a urovnanie povrchu pôdy. Integrovaný prútový zavlačovač zaistí výborné zakrytie osiva a precízne urovnanie povrchu pôdy.

 Modulární secí stroj Falcon SW

1 2
3

 

  1. Kypriče stôp kolies traktora
  2. Transportná náprava
  3. Dvojdisková sejacia sekcia

 Modulárne sejacie vozidlo Falcon SW

1 2
3

 

  1. Možnosť umiestnenia voliteľnej predspracujúcej sekcie
  2. Transportná náprava
  3. Voliteľná zadná sekcia cez TBZ
Širokozáberová výsevná sekcia na výsev úzkoriadkových plodín
Výsevná sekcia sa vyznačuje jednoduchosťou a širokým záberom. V spojení s Falconom SW zaistí vysoký pracovný výkon pre siatie bežných úzkoriadkových plodín (obilniny, repka, strukoviny a pod.). Súčasne umožňuje nezávislý výsev 2 plodín. Rozstup pätiek je 12,5 cm s možnosťou prepnúť na 25 cm, alebo 15 cm s možnosťou prepnúť 30 cm.
Nesený sejací stroj na výsev širokoriadkových plodín
Výsevné jednotky na výsev širokoriadkových plodín (napr. kukurica a slnečnica) nám v spojení s aplikáciou hnojiva z modulárneho nosiča Falcon SW zaistia výsev a zároveň aplikáciu hnojiva v jednej operácii. Aplikácia hnojiva je zaistená dvoma aplikátormi na aplikácii hnojiva z oboch strán rastlín. Varianty: 6 – 12 riadkov
Nesený kyprič na pásové spracovanie pôdy Strip-Till
Kyprič Strip-Till v spojení s Falcon SW umožňuje spracovávať pôdu v pásoch (technológia STRIP TILL), ktoré majú o. i. veľký vplyv na protierózne opatrenia. Pri pásovom spracovávaní pôdy sa pôda spracováva v pásoch do hĺbky až 35 cm. Do prekyprených pásov je možné súčasne aplikovať hnojivo na zásobné hnojenie.
Výborné kopírovanie terénu
Pružná konštrukcia rámu výborne tlmí rázy a kopíruje terén.
Detail TBZ
Jednoduchá agregácia zadnej sekcie cez TBZ (sekcie sú jednoducho vymeniteľné).
Objemný zásobník
Jednokomorový zásobník 4 m3 alebo dvojkomorový 6 m3.
Detail bočných príchytiek prednej sekcie
Možnosť agregácie prednej sekcie
Agregácia s traktorom
Agregácia do spodných ramien závesu TBZ.
Parkovacia noha
2 hadicové vzduchové brzdy

Technické parametre

Technické parametre  Jednotky Falcon SW
Pracovná šírka
1) úzkoriadkový výsev (obilniny)
2) výsev repky technológiou STRIP
3) širokoriadkový výsev
4) STRIP-TILL

mm
mm
ks
ks

až 9 000
až 8 000
až 12 riadkov
až 8 riadkov
Transportná šírka mm do 4 000 1
Transportná výška mm  1
Celková dĺžka stroja mm 1
Pracovná hĺbka mm 1
Objem zásobníka bez prihnojenia l 4 000
Objem zásobníka s prihnojením
(rozdelenie 40:60)
l 6 000
Plniaca výška zásobníka mm 2 650
Rozmer plniaceho otvoru bez prihnojenia /
s prihnojením
m 2 x 0,52 /
1,2 x 0,52
Prítlak sejacích pätiek kg až 120 kg
Priemer sejacieho disku dvojdisková pätka / prítlačného kolieska mm 355 / 340
Priemer sejacích diskov mm 355
Pracovný výkon ha/h 1
Ťažný prostriedok kW
HP
1
Pracovná rýchlosť km/h 10 – 20
Maximálna prepravná rýchlosť 3 km/h 25
Maximálna svahová dostupnosť ° 6
Rozmer pneu – transport   700/50-22,5
Typ brzdy / rozvod 2, 3   vzduch / dvojhadicový
Potrebný tlak 2 kPa 8,5
Počet hydraulických okruhov / tlak bar 4 / 200
Počet hydrospojok / typ   6 / ISO 12,5
Beztlakové spätné vedenie (max. 5 bar)   1 / ISO 20
Prietok oleja hydraulického ventilátora l/min 30 - 40
Prietok oleja pre ovládanie stroja l/min 50 - 60
Požiadavka na elektrickú sústavu   12 V DC / 40 A
Požiadavka na záves traktora   TBZ kat. 3
Hmotnosť stroja kg 1


1 Závisí od typu pripojenej predspracujúcej a zadnej sekcie.
2 Alternatíva hydraulickej brzdy / prevádzkový tlak 130 ± 5 bar.
3 Preprava / brzdová sústava: Dodržiavajte národné ustanovenia platné pre prepravu strojov po verejných komunikáciách. Overte si zákonné ustanovenia platné v danej krajine a predpisy o maximálnych prípustných celkových hmotnostiach a zaťaženie náprav a tiež o nevyhnutnom prípadnom použití brzdovej sústavy. Ak máte ďalšie otázky, kontaktujte nášho obchodného zástupcu.

Široký výber variantov pracovných sekcií

Vyberať môžete zo širokej ponuky variantov v každej pracovnej sekcii podľa zvolenej technológie siatia či spracovania pôdy s aplikáciou hnojiva. Zvoliť si môžete veľkosť zásobníka, predspracujúcu sekciu, sejaciu sekciu aj sekciu na spracovanie pôdy.

Zásobník

Objemný zásobník
Zásobník s objemom 4 m3, na prianie je možné dodať dvojkomorový zásobník s objemom 6 m3 s rozdelením osiva a hnojiva 60:40.

Zadné sekcie

Pripojenie cez záves TBZ kat. 3.

Dvojdisková sejacia sekcia (rozstup 125/150 mm), až do pracovnej šírky 9 metrov
Rozstup 125/150 mm – vhodné na siatie obilnín, strukovín.

Dvojdisková sejacia sekcia (rozstup 250/300 mm), až do pracovnej šírky 8 metrov
Rozstup 250/300 mm – v kombinácii s predspracujúcou trojradovou dlátovou sekciou STRIP TILL je vhodná na pásové spracovanie pôdy, siatie s možnosťou prihnojenia v jednej línii do hĺbky až 200 mm. Ideálne na siatie repky ozimnej.

Dvojdisková sejacia sekcia (rozstup 375 mm), až do pracovnej šírky 8 metrov
Rozstup 375 mm – v kombinácii s predspracujúcou dvojradovou dlátovou sekciou STRIP TILL je vhodná na pásové spracovanie pôdy, siatie s možnosťou prihnojenia v jednej línii do hĺbky až 300 mm. Vhodné na siatie repky ozimnej či špeciálnych plodín.

Presné siatie širokoriadkových plodín, pracovná šírka 6/8/12 riadkov pri rozstupe 70/75 cm
Na siatie širokoriadkových plodín (kukurica, slnečnica). S možnosťou prihnojenia z oboch strán riadka.

Pásové spracovanie pôdy Strip-Till s aplikáciou zásobného hnojiva
Technológia pásového spracovania pôdy hĺbkovým prekyprením do hĺbky až 35 cm s aplikáciou hnojiva do koreňovej zóny. Rozstup 75 cm.

Predspracujúce sekcie

Modulárne sejacie vozidlo Falcon SW umožňuje prácu bez prednej predspracujúcej sekcie. Na prianie je možné agregovať predspracujúce sekcie

Predspracujúca disková sekcia na celoplošné spracovanie pôdy
Univerzálna pracovná sekcia, spracovanie pôdy do hĺbky osivového lôžka, max. 100 mm. Možnosť kombinácie s lopatkovým predným smykom Flexi-board.

Flexi-board – lopatkový predný smyk
Na rovnomerné rozprestretie hrúd a rastlinných zvyškov po celom zábere stroja. Rozhodenie väčších hrúd pod kolesá valca.

Predspracujúca 4-radová dlátová sekcia na celoplošné spracovanie pôdy
Vhodná najmä do vlhkých podmienok – siatie jarín.

Predspracujúca 2-radová dlátová sekcia, rozstup 375 mm pre technológiu STRIP-TILL + diskový valec, priemer 580 mm
Pásové prekyprenie s možnosťou prihnojovania granulovanými hnojivami do hĺbky až 300 mm.

Odporúčané kombinácie modulácií sejacieho vozidla Falcon SW

  Hlavné plodiny  Predná predspracujúca sekcia  Zadná výsevná či spracujúca sekcia  Možnosť prihnojenia 
 Zboża obilniny
strukoviny
bez predspracujúcej sekcie
disková sekcia
disková sekcia + Flexi-board
Flexi-board
4-radová dlátová sekcia
dvojdisková výsevná sekcia na výsev úzkoriadkových plodín
(rozstup 12,5/15 cm)
NIE
 Kukurydza  kukurica
slnečnica
bez predspracujúcej sekcie
disková sekcia
disková sekcia + Flexi-board
Flexi-board
4-radová dlátová sekcia
presné siatie širokoriadkových plodín
(rozstup 70/75 cm) 
ÁNO 
 Rzepak repka ozimná

dlátová sekcia STRIP
(rozstup 25/30 cm)
dlátová sekcia STRIP
(rozstup 37,5 cm)

dvojdisková výsevná sekcia s výsevom v línii spracovania pôdy
(rozstup 25/30 cm alebo 37,5 cm)
ÁNO
 Strip-till

základné spracovanie pôdy pre širokoriadkové plodiny:

kukurica
slnečnica

bez predspracujúcej sekcie pásové spracovanie pôdy STRIP-TILL s aplikáciou hnojiva do zásobnej zóny
(rozstup 75 cm)
ÁNO

Příslušenství

Zobrazovacie jednotky

BASIC-Terminal
Výbava  
Rozmer displeja 5,7" 
ISO-BUS OK
Ovládanie snímania preletu osiva OK
Snímanie hladiny násypky OK
Snímanie otáčok ventilátora OK
Snímanie otáčok dávkovača OK
Snímanie otáčok motora OK
Počet motorov (na dávkovanie) 3
Ovládanie klapiek koľajových riadkov OK
Zobrazenie polohy sejacej sekcie OK
Ovládanie pracovného osvetlenia OK
Ovládanie osvetlenia v násypke OK
Ovládanie označovačov OK
Ovládanie preemergentného označovania OK
Pridanie výsevnej dávky pri práci OK
Mikro výsev OK
Spustených obrazoviek naraz 1
Vstup pre kamery x
GSM modem x

Müller Elektronik: ISOBUS DRILL-Controller

COMFORT-Terminal
Výbava  
Rozmer displeja 10,4"
ISO-BUS OK
Ovládanie snímania preletu osiva OK
Snímanie hladiny násypky OK
Snímanie otáčok ventilátora OK
Snímanie otáčok dávkovača OK
Snímanie otáčok motora OK
Počet motorov (na dávkovanie) 3
Ovládanie klapiek koľajových riadkov OK
Zobrazenie polohy sejacej sekcie OK
Ovládanie pracovného osvetlenia OK
Ovládanie osvetlenia v násypke OK
Ovládanie označovačov OK
Ovládanie preemergentného označovania OK
Pridanie výsevnej dávky pri práci OK
Mikro výsev OK
Spustených obrazoviek naraz 1
Vstup pre kamery x
GSM modem x

Müller Elektronik: ISOBUS DRILL-Controller

TOUCH800®
Výbava  
Rozmer displeja 8"
ISO-BUS OK
Ovládanie snímania preletu osiva OK
Snímanie hladiny násypky OK
Snímanie otáčok ventilátora OK
Snímanie otáčok dávkovača OK
Snímanie otáčok motora OK
Počet motorov (na dávkovanie) 3
Ovládanie klapiek koľajových riadkov OK
Zobrazenie polohy sejacej sekcie OK
Ovládanie pracovného osvetlenia OK
Ovládanie osvetlenia v násypke OK
Ovládanie označovačov OK
Ovládanie preemergentného označovania OK
Pridanie výsevnej dávky pri práci OK
Mikro výsev OK
Spustených obrazoviek naraz 2
Vstup pre kamery OK
GSM modem x

Müller Elektronik: ISOBUS DRILL-Controller

TOUCH1200®
Výbava  
Rozmer displeja 12,1"
ISO-BUS OK
Ovládanie snímania preletu osiva OK
Snímanie hladiny násypky OK
Snímanie otáčok ventilátora OK
Snímanie otáčok dávkovača OK
Snímanie otáčok motora OK
Počet motorov (na dávkovanie) 3
Ovládanie klapiek koľajových riadkov OK
Zobrazenie polohy sejacej sekcie OK
Ovládanie pracovného osvetlenia OK
Ovládanie osvetlenia v násypke OK
Ovládanie označovačov OK
Ovládanie preemergentného označovania OK
Pridanie výsevnej dávky pri práci OK
Mikro výsev OK
Spustených obrazoviek naraz 5
Vstup pre kamery OK
GSM modem OK

Müller Elektronik: ISOBUS DRILL-Controller

x Nie je možné dokúpiť
OK V základnej výbave