Líbí se Vám tento stroj? Napište nám.
Mám zájem o stroj


1

Zóna kyprenia stôp kolies traktora. Dokonalé prekyprenie koľají eliminuje nerovnomerné vzchádzanie rastlín po sejbe.

2

Zóna základného urovnania povrchu pôdy. Precízne urovnaný povrch pôdy umožňuje následné rovnomerné hutnenie a kyprenie osivového lôžka.

3

Zóna predstlačenia pôdy predným valcom. Predný valec drví hrudy na povrchu, zároveň však stláča pôdu do hĺbky a obnovuje pôdnu kapilaritu.

4

Zóna tvorby osivového lôžka. Pôda je prekyprená radlicovou kypriacou sekciou do nastavenej hĺbky. Hĺbka by mala byť zhodná s budúcou hĺbkou sejby. Pri použití šípových radlíc dochádza k celoplošnému zrezaniu a ničeniu buriny.

5

Zóna urovnania hroblí za radlicovou kypriacou sekciou.

6

Zóna dotlačenia pôdy zadným valcom. Valec jemne drví hrudy a zaisťuje finálne utuženie osivového lôžka tak, aby bola plne obnovená pôdna kapilarita. Intenzívne vzlínanie pôdnej vlahy na povrch zaistí rovnomerné vzchádzanie rastlín aj v suchšom období.

7

Zóna finálneho urovnania povrchu pôdy. Zadný smyk zaistí dokonalú rovinu a minimálnu hrudovitosť pre následnú sejbu.

Predsejbové kombinátory Kompaktomat sú osvedčené stroje určené na prípravu pôdy po orbe.

Pracovná šírka až 15,7 m

Širokoriadkový variant stroja Kompaktomat je vyrábaný v pracovnej šírke 12,5 m a 15,7 m a je určený pre obrie poľnohospodárske podniky vybavené traktormi o výkone až 600 koní.

Výborné urovnanie povrchu, jemné rozdrobenie hrúd

Jedným prejazdom je pôda dokonale spracovaná do stavu vyžadovaného na siatie plodín . Prednosťou stroja je výborné urovnanie povrchu, jemné rozdrobenie hrúd a vytvorenie dobre utuženého osivového lôžka. Pozemok je dokonale zrovnaný tiež vďaka šmykovým lištám , ktoré dokážu zrovnať a rozprestrieť aj veľmi veľké nerovnosti.

Predsejbové kombinátory Kompaktomat sú osvedčené stroje určené na prípravu pôdy po orbe.

Pracovná šírka až 15,7 m

Širokoriadkový variant stroja Kompaktomat je vyrábaný v pracovnej šírke 12,5 m a 15,7 m a je určený pre obrie poľnohospodárske podniky vybavené traktormi o výkone až 600 koní.

Výborné urovnanie povrchu, jemné rozdrobenie hrúd

Jedným prejazdom je pôda dokonale spracovaná do stavu vyžadovaného na siatie plodín . Prednosťou stroja je výborné urovnanie povrchu, jemné rozdrobenie hrúd a vytvorenie dobre utuženého osivového lôžka. Pozemok je dokonale zrovnaný tiež vďaka šmykovým lištám , ktoré dokážu zrovnať a rozprestrieť aj veľmi veľké nerovnosti.

Jediný prejazd perfektne pripraví pôdu pre siatie plodín

Vďaka vysokej pracovnej rýchlosti možno aj s menšími pracovnými zábermi stroja Kompaktomat dosahovať veľkých pracovných výkonov. Podstatné pritom je, že vďaka svojej premyslenej konštrukcii a priaznivej hmotnosti dokáže Kompaktomat pripraviť pôdu po orbe jediným prejazdom , pričom pôda je spracovaná nielen povrchovo, ale v celom horizonte.

Kompaktomat vykonáva počas prejazdu niekoľko pracovných operácií, počas ktorých je pôda povrchovo urovnaná a hĺbkovo utlačená. V nakyprenej pôde je obnovená kapilarita a v požadovanej hĺbke vytvorené osivové lôžko. Hrudy sú jemne podrvené. Pre dosiahnutie ideálnej roviny je Kompaktomat osadený tromi šmykovými lištami. Predný šmyk je pritom predsadený pred valcom, takže dokáže porovnať a rozprestrieť aj veľmi veľké nerovnosti.

Ľahká obsluha

Na prianie zákazníka možno kombinátor opatriť hydraulickým nastavením hĺbky radličkovej sekcie a hydraulickým nastavením predného šmyku.

Minimálne nároky na údržbu

Ovládacie prvky predsejbového Kombinátora sú konštruované s ohľadom na zaistenie maximálnej bezpečnosti pracovníkov. Jednoduchá ale kvalitná konštrukcia vyžaduje minimálne nároky na údržbu.

Preprava po pozemných komunikáciách nie je problém

Všetky varianty sú pre prepravu sklápané tak, aby nepresahovali maximálnu prepravnú šírku 3 metre a maximálnu transportnú výšku 4 metre. Sklápanie je hydraulické a plne automatické.

NESPRÁVNE
Pri nerovnomernom spracovaní pôdy hrozí zlé a nerovnomerné vchádzanie rastlín.
SPRÁVNE
Rovnomerné spracovanie pôdy predsejbovým kombinátorom Kompaktomat predurčuje rovnomerné vzchádzanie rastlín.

Vysoký výkon a kvalita práce

 • 7 operácií uskutočnených jediným prejazdom.
 • Vysoká pracovná rýchlosť až do 14 km/h.
 • Výborné spätné utuženie a obnovenie kapilarity pôdy zaručujúce rovnomerné vzchádzanie.
 • Presné nastavenie hĺbky radlíc zabezpečuje precíznu prípravu osivového lôžka pre každú plodinu.
 • Automatické istenie radlíc zaisťuje bezproblémovú prevádzku.
 • Výborný urovnávací efekt nerovností na poli.

Vysoký výkon a kvalita práce

 • 7 operácií uskutočnených jediným prejazdom.
 • Vysoká pracovná rýchlosť až do 14 km/h.
 • Výborné spätné utuženie a obnovenie kapilarity pôdy zaručujúce rovnomerné vzchádzanie.
 • Presné nastavenie hĺbky radlíc zabezpečuje precíznu prípravu osivového lôžka pre každú plodinu.
 • Automatické istenie radlíc zaisťuje bezproblémovú prevádzku.
 • Výborný urovnávací efekt nerovností na poli.

Předseťový kombínátor Kompaktomat

  1 2 3 4 5 6 7

 

 1. Kyprič stôp kôl traktora pre nadvihnutie utuženej pôdy.
 2. Predná šmyková lišta pre hrubé urovnanie povrchu.
 3. Predný valec pre hrubé rozdrobenie hrúd.
 4. Radličková pracovná sekcia podreže a ľahko skyprí pôdu.
 5. Stredná šmyková lišta urovná skyprenú pôdu a nasmeruje ju pod zadný valec.
 6. Zadný valec pre jemné spracovanie pôdy.
 7. Zadná šmyková lišta dorovná povrch.
Vysokopevnostné materiály
Na kľúčových uzloch použité zušľachtené vysokopevnostné materiály pre dlhodobú životnosť. Silne dimenzovaný rám.
Robustná šmyková lišta
Robustná predná šmyková lišta zaisťujúca strhnutie vrchných vrstiev ornice.
Istenie radlíc
Automaticky odistené radlice.
Predná šmyková lišta
Nastavenie výšky prednej šmykovej lišty.
Šmyková lišta za radlicami
Nastavenie výšky šmykovej lišty za šípovými radlicami.
Pracovná hĺbka
Nastavenie pracovnej hĺbky radlíc.
Sekcia AL
Sekcia CF
Sekcia AP

Technické parametre

Technické parametre  Jednotky Kompaktomat
K 1250 MAX
Kompaktomat
K 1570 MAX
Pracovná šírka mm 12 500 15 700
Transportná šírka mm 3 000 3 000
Transportná výška mm  3 500 3 500
Celková dĺžka stroja mm 9 550 9 550
Pracovná hĺbka mm 0 - 100 0 - 100
Počet radlíc - šípové A
Počet radlíc - dlátové B
Počet radlíc - šípové C
ks 53
119
53
67
149
67
Pracovný výkon ha/h 12 - 15 13 - 20
Ťažný prostriedok 1 kW
HP
243
330
316
430
Pracovná rýchlosť km/h 10 - 14 10 - 14
Maximálna prepravná rýchlosť 4 km/h 20 20
Maximálna svahová dostupnosť ° 6 6
Rozmer pneu - transport   19,0/45-17 19,0/45-17
Typ brzdy / rozvod 3   vzduch / dvojhadicový vzduch / dvojhadicový
Potrebný tlak 3 kPa 8,5 8,5
Rozmer bŕzd   300/60 300/60
Počet hydraulických okruhov / tlak bar  4 / 200 5 / 200
Počet hydrospojek / typ    8 / ISO 12,5 10 / ISO 12,5

Požiadavka na záves traktora
Výška spodného závesu

mm 600 - 650 600 - 650
Požiadavka na záves traktora
Priemer diery čapu spodného závesu
(alternatívni záves)
mm 50 / guľa K80
(70)
50 / guľa K80
(70)
Zaťaženie nápravy kg 4350 / 4350 5000 / 5000
Hmotnosť stroja 2 kg 10 500 12 500


1 Odporúčaný ťažný prostriedok, skutočná ťažná sila sa môže výrazne meniť podľa hĺbky spracovania, pôdnych podmienok, svahovitosti pozemku, opotrebenia pracovných orgánov a ich nastavením.
2 Hmotnosť varianty stroja: predný lištový valec, A sekcia , zadný Crosskill valec so šmykom.
3 Alternatíva typu bŕzd: hydraulické, tlak 130 ± 5 bar (určené pre francúzsky trh ).
4 Preprava / brzdová sústava: Dodržiavajte národné ustanovenia platné pre prepravu strojov po verejných komunikáciách. Overte si zákonné ustanovenia platné v danej krajine a predpisy o maximálnych prípustných celkových hmotnostiach a zaťaženie náprav a tiež o nevyhnutnom prípadnom použití brzdovej sústavy. Ak máte ďalšie otázky, kontaktujte nášho obchodného zástupcu.

Příslušenství

Valce

Veľmi dôležitá je správna voľba typu valca , ktorý sa veľkou mierou podieľa na výslednej kvalite spracovania . Výber typu valca závisí od typu pôdy a spôsobu používania stroja.

Valec Crosskill
CR
Dvojitý crosskill
DCR
Lištový
BR
Lištový špirálový
SB
Ring
RR
Drobenie  ●●●● ●●●● ●●●○ ●●●○ ●●○○
Utláčanie  ●●●● ●●●● ●●●○ ●●●○ ●●●●
Hĺbkové vedenie  ●○○○ ●●○○ ●●●● ●●●● ●●●●
Odolnosť proti upchatiu  ●●●○ ●●●● ●●○○ ●●●○ ●●●●
Vhodnosť do kamenistých pôd  ●●○○ ●●○○ ●●●○ ●●●○ ●●●○
Vhodnosť do mokrých pôd  ●●○○ ●●●○ ●○○○ ●●●○ ●●●●
Ťažné pôdy  ●●●○ ●●●● ●●○○ ●●○○ ●●●○
Stredné pôdy  ●●●● ●●●● ●●●○ ●●●○ ●●●○
Ľahké pôdy  ●●●● ●●●● ●●●● ●●●● ●●●○

Radlice


Sekcie

Sekcie AL CF AP
Počet radov radlíc (ks) /
Rozstup radov (mm)
2 / 400  4 / 240  2 / 490 
Šmyk za radlicami ●●●● ○○○○ ●●●●
Celoplošné spracovanie ●●●● ●●●○ ●●●●
Vhodnosť do ľahkých pôd ●●●● ●●●● ●●●●
Vhodnosť do stredných pôd ●●●○ ●●●○ ●●●●
Vhodnosť do ťažkých pôd ●●●○ ●●●○ ●●●●
Vhodnosť do kamenistých pôd ●●●○ ●●●○ ●●●●
Vhodnosť do mokrých pôd ●●○○ ●●●● ●●○○
Odolnosť proti upchatiu ●●○○ ●●●○ ●●●○

Kyprič stôp


Predné šmyky


Finish sekcia


Varianty závesov


Voliteľná výbava