Predstavenie divízie DZT

Diskový podmietač DiskomatDivízia poľnohospodárskej techniky sa zaoberá vývojom, výrobou a predajom poľnohospodárskych strojov, predovšetkým na spracovanie pôdy a sejbu. Ide o široký sortiment strojov, vo veľkej miere vlastného vývoja a konštrukcie, určených pre modernú poľnohospodársku výrobu (radličkové a diskové podmietače, predsejbové kombinátory, dlátové a hĺbkové kypriče, sejacie stroje, zásobníky hnojovice, valce, pechy).

V Českej republike hospodári mnoho veľkých, stredných ale aj malých poľnohospodárskych podnikov a fariem na rôznych typoch pôd od ľahkých piesočných až po ťažké ílovité, od rozsiahlych nížin až po členité podhorské oblasti. Tieto pestré pôdne a klimatické podmienky vytvárajú širokú škálu požadovaných riešení technológií, ktoré nám umožňujú úspešne vyvíjať stroje pre európske a ázijské trhy.

Ponúkame efektívne a spoľahlivé riešenia spracovania pôdy a sejby pre veľké podniky ale aj menšie farmy, v pracovných záberoch od 2 do 16 metrov. Každý zákazník je pre našu spoločnosť dôležitý a inšpirujúci.

We are expanding and looking for new dealers Spoločnosť Farmet úspešne exportuje svoje výrobky do 27 krajín Európy, Ázie, severnej Ameriky. Vo všetkých exportných krajinách predáva Farmet svoje výrobky prostredníctvom siete obchodných zástupcov, ktorú naďalej posilňuje. Ak máte záujme stať sa obchodným partnerom spoločnosti Farmet a ponúkať výrobky značky Farmet vo Vašej krajine, informujte sa prosím o podmienkach možnej spolupráce e-mailom.