Technológia výroby eXtra STEEL line

eXtra STEEL lineŠpeciálna technológia výroby eXtra STEEL line umožňuje použitie vysoko pevných zušľachtených materiálov nielen na pracovných orgánoch strojov, ale aj na extrémne zaťažovaných častiach hlavných rámov a nastavovacích mechanizmov. Rámy strojov sú na veľmi exponovaných miestach tvorené dielmi z vysokopevnostných ocelí dosahujúcich niekoľkonásobnú pevnosť oproti bežným kvalitným konštrukčným materiálom. Vďaka technológii eXtra STEEL line je dosahovanie nižších hmotností strojov a výrazne vyššej životnosti v najnáročnejšej prevádzke.

eXtra STEEL line

 eXtra STEEL line

Konštrukcie z vysokopevnostných ocelí

  • 3× vyššia pevnosť a vysoká pružnosť konštrukcie.
  • Výrazne nižšia hmotnosť stroja.
  • Rámy, pracovné orgány a extrémne zaťažované časti.
  • Predĺžená životnosť konštrukcie.
  • Úspora pohonných hmôt.

 

eXtra STEEL line eXtra STEEL line

 


Fotografie z výrobného závodu Farmet, a. s.

Farmet a. s.
Farmet a. s.
Farmet a. s.
Farmet a. s.
Farmet a. s.
Farmet a. s.