Naše poslanie

Medzi naše hlavné ciele v odbore našich činností patria najmä:

  • Hľadať, objavovať a poskytovať zákazníkom na celom svete tie najefektívnejšie komplexné spôsoby a postupy riešenia technologických operácií v odbore našich činností a prinášať tak našim zákazníkom rýchlu návratnosť ich investícií a zisk.
  • Klásť pri tom dôraz na úspory energií a ochranu životného prostredia.
  • Vyvíjať, vyrábať a dodávať stroje a technológie pre profesionálne použitie aj v tých najnáročnejších podmienkach.
  • Farmet je partnerom moderného poľnohospodárstva a potravinárstva.