Set of crosscill roller CR+LF/K800PS

Set of crosscill roller CR+LF/K800PS

Kod produkta:
3008668
Prethodni broj u katalogu:
3004852
Ovaj deo može da se primeni i za sledeće mašine:
  • Težina:
    1357,54 Kg