Spring loosener CA/K-MAX/P25

Spring loosener CA/K-MAX/P25

Kod produkta:
4026046
Prethodni broj u katalogu:
4005797 4005613
Ovaj deo može da se primeni i za sledeće mašine:
  • Težina:
    15,00 Kg