28.8.2017

Falcon SW Tour

S novými sekciami pre strip-drill sa začala na repkách a teraz pokračuje siatím ostatných ozimín v konfigurácii pre širokozáberové siatie.

V auguste prebehlo u mnohých zákazníkov predvedenie práce kvalitného zasiatia ozimnej repky modulárnym sejacím strojom Falcon SW STRIP 6. Ide o sejacie vozidlo s výmennými prednými predspracujúcimi sekciami a zadnými sejacími sekciami. NOVINKOU je využitie dlátovej predspracujúcej sekcie, doplnenej o SD valec na spätné utuženie s výborným hĺbkovým vedením. Dláta prekypria pôdu v úzkom páse do hĺbky až 20 cm, valec pôdu spätne utuží a vyrovná a zadná výsevná sekcia kvalitne uloží osivo do stredu prekyprených pásov.

Výsledný rozstup riadkov je 25 cm. Prekyprenie v páse zaistí vlhkosť na rovnomerné vzchádzanie a tvorbu silného koreňa. Stroje je možné vybaviť systémom na aplikáciu hnojiva do kyprených pásov. Počas siatia repiek Falconom SW boli zakladané porasty pri veľmi rozdielnych podmienkach podľa technológií zákazníka. Najčastejšie bolo siatie priamo do podmietky, na ktoré je stroj ideálny. U niektorých zákazníkov siatie prebiehalo aj do hlboko skyprenej pôdy alebo po orbe. Zákazníci veľmi oceňujú univerzálnosť použitia sejacieho stroja pri rôznych technológiách aj modularitu stroja ponúkajúcu ideálnu konfiguráciu pre rôzne plodiny.

Falcon SW Tour

Falcon SW Tour
Falcon SW Tour
Falcon SW Tour
Falcon SW Tour
Falcon SW Tour
Falcon SW Tour

Po zasiatí repiek sa predné a zadné sekcie pre strip-drill zamenia za jedinú zadnú širokozáberovú sejaciu lištu s rozstupom riadkov 12,5 cm a pracovnou šírkou 9m a demo-tour pokračuje ukážkami veľmi produktívneho siatia ozimných obilnín.

Siatie repky s pásovým kyprením – technológia STRIP – variant bez prihnojenia
Siatie repky s pásovým kyprením – technológia STRIP – variant bez prihnojenia
Siatie repky s pásovým kyprením – technológia STRIP s prihnojením granulovaným hnojivom
Siatie repky s pásovým kyprením – technológia STRIP s prihnojením granulovaným hnojivom

Modularita Falcon SW

Modularita Falcon SW

Pokračujeme siatím ostatných ozimín so širokozáberovou výsevnou sejacou lištou s pracovným záberom 9 metrov.

Falcon SWPredvádzanie sejacích strojov Falcon prebieha na niekoľko miestach v ČR v rôznych modifikáciách:
Falcon SW, Falcon PRO Fert+ aj Falcon Compact.

Ak máte záujem o predvedenie stroja Falcon, kontaktujte nás.