Základní přehled sortimentu.

20 let s firmou Farmet

Máte nějaký dotaz?

Vítejte na stránkách firmy Farmet a. s.

Společnost Farmet je dynamicky se rozvíjející českou společností zabývající se vývojem, výrobou, prodejem a servisem zemědělských strojů na zpracování půdy a setí a technologií na zpracování olejnin.

Vlastní výrobky a technologie vznikají v úzké spolupráci s konečnými zákazníky, výzkumnými institucemi a vysokými školami. Výrobky značky Farmet se vyznačují unikátním technickým řešením, z nichž některá jsou patentově chráněná. Cílem dalšího vývoje není jen zvyšování kvality a přidané hodnoty vlastních výrobků, ale i zlepšování výrobních technologií, produktivity, bezpečnosti práce či ochrany životního prostředí.

Značka Farmet je orientována na výrobky vysoké kvality a vysoké užitné hodnoty. Již nyní dosahují výrobky Farmet kvalitu obvyklou na trzích západní Evropy a jsou plně konkurenceschopné renomovaným západoevropským značkám. Výrazné investice do moderního výrobního provozu jsou zárukou dalšího rozvoje v oblasti kvality i nových produktivních výrobních technologií. Cílem je další zvyšování přidané hodnoty výrobků a posilování jejich konkurenceschopnosti na všech trzích.

Společnost Farmet úspěšně exportuje své výrobky do více než 20 zemí Evropy a části Asie. Kromě zemí Evropské unie jsou významnými trhy země jako Ukrajina, Bělorusko, Rusko a Kazachstán. Ve všech exportních zemích prodává Farmet své výrobky prostřednictvím rozsáhlé sítě obchodních zástupců, kterou nadále posiluje. Pro podporu exportu využívá společnost Farmet všechny dostupné možnosti jak v oblasti podpory financování vládními institucemi a významnými privátními finančními ústavy, tak v oblasti marketingu.