Levelling collar left

Levelling collar left

Produktkod:
m71LZ105202
Den här komponenten är brukbar även för följande maskiner:
  • Vikt:
    2,51 kg