Ploughshare CARBIDE FX2019

Ploughshare CARBIDE FX2019

Produktkod:
VZ00001036
Ursprungligt katalognummer:
3011736 3011769 3011616 4014871-1 3010455 4014871
Den här komponenten är brukbar även för följande maskiner:
  • Vikt:
    2,64 kg