Extruze krmiv

Společnost Farmet vyrábí celou řadu šnekových extrudérů pokrývající široký rozsah výkonů a možností použití. Tyto extrudéry je dále možné sestavovat do extruzní linky s celkovým výkonem daným počtem a typy použitých extrudérů. Výkonnost a schopnost přepracovat (extrudovat) různé druhy materiálů je dále možno výrazně ovlivnit mechanickou předúpravou materiálů (drcení, šrotování) a přídavkem vody, případně injektáží přímé páry.

Pojmem EXTRUZE se označují procesy zahrnující prohnětení, zahřátí materiálu za zvýšeného tlaku a následné protlačování materiálu štěrbinou s cílem dosáhnout mechanické a tepelné úpravy materiálu. Extruze se často označuje jako metoda „HTST“ (High Temperature Short Time), protože se jedná o krátkodobé působení vysoké teploty.

 

V oblasti výroby krmiv se technologie extruze využívá za účelem:

  • zlepšení vlastností krmiva díky mechanickému a tepelnému zpracování v extrudéru
  • tvarování krmiva protlačováním přes matrici (granule, pelety).

 

Využití extruze přináší následující výhody:

  • Mechanické rozmělnění: Získání velmi jemné struktury pro dobré trávení. Během expanze na výstupu z extrudéru se naruší vnitřní struktura materiálu, usnadní se trávení a současně se zvětší povrchová plocha krmiva, a tím se usnadní přestup živin v trávicím systému.

  • Přeměna (denaturace) bílkovin: Krátkodobé zahřátí nad 100°C za současného působení tlaku uvnitř extrudéru způsobí velmi  efektivní přeměnu (uvaření, denaturaci) bílkovin, a tím zvýšení energetické hodnoty krmiva.

  • Deaktivaci surových enzymů

  • Radikální snížení obsahu antinutričních látek a přírodních toxinů: Extruze velmi účinně odbourává celou řadu antinutričních látek. Například při extruzi sóji se radikálně snižují hodnoty aktivity ureázy. Pro výživu monogastrů je velmi pozitivní redukce obsahu inhibitoru trypsinu.

  • Sterilizaci: Teplota a tlak v extrudéru zahubí bakterie, plísně a jiné nežádoucí organizmy a škůdce. Tvorba plísní a následná produkce mykotoxinů se zastaví, a tím se získá delší doba skladovatelnosti.

  • Zmazovatění (želatinace) škrobů: Škrob je častou a důležitou složkou krmiv. Během extruze se rozkládají složité škroby a cukry na jednoduché, což zlepšuje stravitelnost krmiva.

  • Homogenizace a možnost tvarování: V extrudéru dojde k promísení všech složek krmiva. Protlačováním přes tvarovou matrici lze krmivo tvarovat do různých tvarů (využití např. u krmiva pro psy a jiné domácí mazlíčky). Podmínkou pro tvarování a zachování tvaru je složení extrudátu s dostatečným obsahem pojivých látek (nejčastěji škrob).

 

Chcete vědět více?

Kontaktujte nás


Název souboru Velikost souboru
Extruze; Výrobny krmných směsí.pdf 1,9 MB
Název souboru Velikost souboru
FE 100, FE 250.pdf 1023,2 KB
Název souboru Velikost souboru
FE 500, FE 1000.pdf 1,1 MB
Název souboru Velikost souboru
Efektivní zpracování sójových bobů na vlastní krmivo.pdf 1,6 MB
Název souboru Velikost souboru
Zpracování vedlejších produktů z řepky v technologii Farmet.pdf 357,5 KB
Název souboru Velikost souboru
Napsali o nás - časopis Krmivářství.pdf 1,4 MB
Název souboru Velikost souboru
Napsali o nás - časopis Zemědělec.pdf 3,7 MB