Сегментный каток SR 425/1950/C40

Сегментный каток SR 425/1950/C40

Бүтээгдэхүүн оруулах:
3003535
Энэ эд анги нь дараах машин хэрэглэж болно:
  • Жин:
    47.13 Кг