Rafinacja oleju

Oleje roślinne uzyskane w drodze tłoczenia lub ekstrakcji zawierają różne niepożądane domieszki będące naturalnym elementem nasion. Chodzi przede wszystkim o fosfor (w oleju wiąże się z fosfolipidami), barwniki, woski, substancje lotne itd. Substancje te wywołują niepożądane zabarwienie oleju, smród i zbrylanie się na przylegających powierzchniach, mętnienie, ewentualnie osad. Wszystko to uniemożliwia bezpośrednie techniczne zastosowanie surowego oleju oraz jego użycie w przemyśle spożywczym. Firma Farmet oferuje urządzenia technologiczne do rafinacji oleju dostosowane do potrzeb klienta. Proces rafinacji składa się z 4 części – Degumming (odśluzowywanie), Bielenie, Winteryzacja, Dezodoryzacja. Technologie te można dostarczać również samodzielnie.

Parametry oleju wstępnego mają zasadniczy wpływ na jakość procesu i bilans materiałów. Ogólnie obowiązuje zasada, że im mniej zanieczyszczeń olej zawiera na wejściu na linię, tym niższe zużycie substancji eksploatacyjnych, mniejsza ilość produktu ubocznego i wyższa jakość oleju na wyjściu z linii. Problematyczne jest opracowanie starego nierafinowanego oleju, który wraz z narastającym czasem magazynowania traci potencjał do reakcji, potencjał do jego rafinacji.

Czy są Państwo zainteresowani podniesieniem wartości dodanej Państwa olejów? To właśnie dla Państwa przeznaczona jest nasza technologia rafinacji oleju. Technologia ta budowana jest indywidualnie dla każdego klienta zgodnie z jego wymaganiami dotyczącymi jakości końcowej oleju otrzymanego dzięki danej technologii. Proszę nie wahać skontaktować się z naszymi specjalistami, którzy pomogą Państwu wybrać odpowiednie rozwiązanie.

 

Czy chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej?

Mogą się Państwo z nami skontaktować

Akcesoria