Stabilizacja cieplna

Stabilizacja cieplna nasion jest jednym z kluczowych kroków przygotowania nasion do tłoczenia.

Tłoczenie nasion oleistych, które mają niską temperaturę, czy w dodatku zmarzniętych, nie jest możliwe. Z tego powodu na potrzeby użycia w chłodniejszych regionach stworzyliśmy stabilizację cieplną nasion, która zapewnia niezbędne ogrzanie do właściwej temperatury, przy której tłoczenie jest najbardziej efektywne. Na potrzeby stabilizacji cieplnej oferujemy Państwu sprawdzone przenośniki grzewcze FCO w połączeniu z kotłem elektrycznym FOO, przenośniki grzewcze z wymiennikiem parowym FCP, a także cechujące się wysoką efektywnością zasobniki z ogrzewaniem za pośrednictwem wymiennika ciepła FZO w wariancie z kotłem elektrycznym lub wymiennikiem na parę.

 

Czy chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej?

Mogą się Państwo z nami skontaktować

Akcesoria