Cleaning Crosscill 2m/OLD

Cleaning Crosscill 2m/OLD

Kod produkta:
3001673
Ovaj deo može da se primeni i za sledeće mašine:
  • Težina:
    43,21 Kg