Rear drag

Rear drag

Kod produkta:
3001686
Prethodni broj u katalogu:
3000976
Ovaj deo može da se primeni i za sledeće mašine:
  • Težina:
    20,26 Kg