Cleaning ring roller

Cleaning ring roller

Kod produkta:
3003681
Ovaj deo može da se primeni i za sledeće mašine:
  • Težina:
    9,03 Kg