Share bottom with widia slice + 40-DEEP CARBIDE+

Share bottom with widia slice + 40-DEEP CARBIDE+

Kod produkta:
4008453
Ovaj deo može da se primeni i za sledeće mašine:
  • Težina:
    2,50 Kg

Uz ovaj proizvod možete da kupite i sledeće: