Blade WSM43 C right

Blade WSM43 C right

Kod produkta:
m71LK200107A
Ovaj deo može da se primeni i za sledeće mašine:
  • Težina:
    6,40 Kg