Levelling collar right

Levelling collar right

Kod produkta:
m71LZ105201
Ovaj deo može da se primeni i za sledeće mašine:
  • Težina:
    2,51 Kg