Mouldboard WY400 C left P

Mouldboard WY400 C left P

Kod produkta:
m71PK800109K
Ovaj deo može da se primeni i za sledeće mašine:
  • Težina:
    19,60 Kg