Mouldboard WY400 C right L

Mouldboard WY400 C right L

Kod produkta:
m71PK800209K
Ovaj deo može da se primeni i za sledeće mašine:
  • Težina:
    19,60 Kg