Rorating chisel right

Rorating chisel right

Kod produkta:
m71PK801101A
Ovaj deo može da se primeni i za sledeće mašine:
  • Težina:
    1,70 Kg