Mouldboard WST430 C3 right

Mouldboard WST430 C3 right

Kod produkta:
m71PR900203K
Ovaj deo može da se primeni i za sledeće mašine:
  • Težina:
    3,00 Kg