Ploughshare CARBIDE FX2019

Ploughshare CARBIDE FX2019

Kod produkta:
VZ00001036
Prethodni broj u katalogu:
3011736 3011769 3011616 4014871-1 3010455 4014871
Ovaj deo može da se primeni i za sledeće mašine:
  • Težina:
    2,64 Kg